Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych. Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane
Szybki podgląd
50,00 zł
Sytuacja społeczno-wychowawcza rodziny dziecka z mukopolisacharydozą...
Szybki podgląd
55,00 zł
Polityka Europejska. Koncepcyjne i doktrynalne podstawy na przykładzie Niemiec
Szybki podgląd
55,00 zł
12 Pułk Ułanów Podolskich. Księga rozkazów dziennych – kampania włoska czerwiec – grudzień 1944
Szybki podgląd
85,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publ.
Szybki podgląd
80,00 zł
Relacja lekarz – pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu
Szybki podgląd
48,00 zł
Słownik nazw miast województwa zachodniopomorskiego
Szybki podgląd
75,00 zł
Polecamy
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne...

38,00 zł

Autor/Redaktor: : Rajmund Molski
EAN: 9788379720750
ISBN/ISSN: 978-83-7972-075-0
Produkt niedostępny
Waga:0.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Zapytaj o produkt

Rok wydania 2016Zagospodarowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów zmieniło oblicze energetyczne świata, zyskując wręcz miano największej rewolucji energetycznej XXI wieku. Prezentowana książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie publikacją o charakterze monograficznym poświęconą specjalnie problematyce prawnej pozyskiwania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz prawnych aspektów rozwoju podsektora gazu niekonwencjonalnego przedmiotem analiz uczyniono także pozaprawne (głównie ekonomiczne i społeczne) determinanty i uwarunkowania rozwoju tego obszaru energetyki. Uwzględniono przy tym zarówno międzynarodowy, jak i krajowy (polski) kontekst tytułowego zagadnienia. Intencją autorów tej książki było włączenie się w dyskurs naukowy na temat, który co prawda nie budzi obecnie już tak wielu emocji, jak jeszcze niedawno, ale pozostaje jednak wciąż niezwykle aktualny, a jego doniosłość teoretyczna i praktyczna bynajmniej nie słabnie.


                                                                                                                 Ze wstępu 

 

                                                                                                                                           

Słowo wstępne (Rajmund Molski)

 

Małgorzata Weronika Greßler

Zalecenie Komisji z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podstawowych zasad

rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem

intensywnego szczelinowania hydraulicznego – zagadnienia węzłowe

Wprowadzenie

1. Charakter prawny zaleceń

2. Podstawowe zasady rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem

    intensywnego szczelinowania hydraulicznego

Zakończenie

 

Marzena Radziun

Wybrane zagadnienia regulacji prawnej wydobywania gazu łupkowego

w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Wprowadzenie

1. Zagrożenia dla środowiska naturalnego związane ze szczelinowaniem hydraulicznym

    – rozwiązania w prawie amerykańskim

1.1. Amerykańskie prawo ochrony środowiska na poziomie federalnym i stanowym

1.2. Jakość wody pitnej a szczelinowanie hydrauliczne

2. Rozłączność własności gruntu i złóż mineralnych

3. Subsurface trespass, czyli bezprawne przekroczenie granic własności złóż kopalin

Zakończenie

 

Marzena Radziun

Wybrane zagadnienia regulacji prawnej wydobywania gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

Wprowadzenie

1. Zarys brytyjskiej regulacji prawnej dotyczącej wydobycia gazu łupkowego

2. Rozłączność prawa własności ziemskiej i prawa własności do złóż w Wielkiej Brytanii

3. Wydobycie gazu łupkowego na tle wymogów regulacyjnych prawa ochrony środowiska

4. Rola połączonej umowy operacyjnej w przedsięwzięciu wydobywczym gazu łupkowego

5. Perspektywy regulacyjne wydobywania gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

Zakończenie

 

Małgorzata Weronika Greßler

Wybrane rozwiązania prawne dotyczące wydobywania gazu ziemnego ze źródeł

niekonwencjonalnych w systemie legislacyjnym Niemiec

Wprowadzenie

1. Zezwolenie na poszukiwanie kopalin oraz pozwolenie na ich eksploatację

2. Pozwolenia wodnoprawne

3. Plany przedsięwzięcia oraz ocena oddziaływania na środowisko

Zakończenie

 

Krystyna Nizioł

Wydobywanie gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych w Polsce – konsekwencje

gospodarcze (wybrane zagadnienia)

Wprowadzenie

1. Czynniki wpływające na szacowanie efektów ekonomicznych

2. Potencjalny wpływ wydobycia gazu łupkowego na polską gospodarkę

3. Konsekwencje fiskalne wydobywania gazu łupkowego w Polsce i ich uwarunkowania

Zakończenie

 

Marlena Ballak

Gaz łupkowy jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski – zagrożenia i wyzwania

Wprowadzenie

1. Definicja bezpieczeństwa energetycznego

2. Struktura zużycia surowców gazowych w UE i w Polsce

3. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście pozyskania

    gazu łupkowego

4. Ocena szans i zagrożeń wydobycia gazu łupkowego jako element bezpieczeństwa

    energetycznego

Zakończenie

 

Rajmund Molski

Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu ziemnego ze złóż

niekonwencjonalnych w świetle polskiego prawa

Wprowadzenie

1. Ramy prawne koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania

    gazu ze złóż niekonwencjonalnych

2. Działalność podlegająca reglamentacji za pomocą koncesji węglowodorowych

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o koncesje węglowodorowe

4. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach koncesji węglowodorowych oraz

    współdziałanie tych organów

5. Postępowanie w sprawie koncesji węglowodorowych

5.1. Postępowanie kwalifikacyjne

5.2. Postępowanie przetargowe

5.2.1. Czynności informacyjno-publikacyjne

5.2.2. Oferta i warunki przetargu

5.2.3. Przetarg

5.2.4. Umowa o współpracy

5.2.5. Udzielenie i odmowa udzielenia koncesji

5.2.6. Niedopuszczalność udzielenia promesy koncesji węglowodorowej

5.3. Przestrzenny i czasowy zakres obowiązywania koncesji węglowodorowych

5.4. Treść koncesji węglowodorowych

5.5. Zabezpieczenie należytego korzystania z koncesji węglowodorowych

5.6. Decyzja inwestycyjna

5.7. Przenoszenie, zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie koncesji węglowodorowych

5.7.1. Przenoszenie koncesji węglowodorowych

5.7.2. Zmiana koncesji węglowodorowych

5.7.3. Cofnięcie i ograniczenie koncesji węglowodorowych

5.7.4. Wygaśnięcie koncesji węglowodorowych

5.8. Kontrola decyzji w przedmiocie koncesji węglowodorowych

6. Polityka koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania gazu

    niekonwencjonalnego

Zakończenie

 

Krystyna Nizioł

Daniny publiczne związane z opodatkowaniem gazu ziemnego ze źródeł

niekonwencjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnego podatku

węglowodorowego

Wprowadzenie

1. Daniny publiczne związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem

    węglowodorów

1.1. Daniny publiczne ustalone w Prawie geologicznym i górniczym

1.1.1. Opłaty – wprowadzenie

1.1.2. Wynagrodzenie za informacje geologiczne

1.1.3. Opłata za udzielenie koncesji

1.1.4. Opłata eksploatacyjna

1.1.5. Opłata dodatkowa i opłata podwyższona

1.1.6. Wynagrodzenie za użytkowanie

1.2. Inne podatki

1.2.1. Podatek od nieruchomości

1.2.2. Podatki dochodowe od osób fizycznych i od osób prawnych

1.3. Podatki związane z wydobywaniem węglowodorów

1.3.1. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

1.3.2. Specjalny podatek węglowodorowy

1.3.2.1. Przesłanki wprowadzenia specjalnego podatku węglowodorowego

1.3.2.2. Istota specjalnego podatku węglowodorowego

1.3.2.3. Podatnicy specjalnego podatku węglowodorowego

1.3.2.4. Podstawa opodatkowania w specjalnym podatku węglowodorowym

1.3.2.5. Stawka w specjalnym podatku węglowodorowym

1.3.2.6. Skutki wprowadzenia specjalnego podatku węglowodorowego

Zakończenie

 

Radek Rafał Wasilewski

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – zagadnienia ogólne, prawo oraz gaz łupkowy

w Polsce

Wprowadzenie

1. Geneza oraz rozwój CSR

2. Współczesne ujęcie CSR

3. CSR a system norm prawnych

4. Zagrożenia i korzyści z wydobycia gazu łupkowego w Polsce wobec prawa oraz CSR

Zakończenie

 

Abstract (Marzena Radziun)

Noty o autorach

Ilość stron 206
Rok wydania 2016

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym
Szybki podgląd

Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

45,00 zł

Niedoczytani – Nierozpoznani. O meandrach poezji polskiej XX i XXI wieku
Szybki podgląd

Niedoczytani – Nierozpoznani. O meandrach poezji polskiej XX i XXI wieku

49,00 zł

Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji
Szybki podgląd

Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji

57,00 zł

Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne
Szybki podgląd

Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne

35,00 zł

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim
Szybki podgląd
80,00 zł 50,00 zł
Nowy bank na rynku finansowym w Polsce. Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik
Szybki podgląd
45,00 zł 30,00 zł
Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową... H. Kunstmann – J. Kulmowa Listy 1966–2009
Szybki podgląd
99,00 zł 59,00 zł
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 35,00 zł
Czytania. Szkice krytyczne o książkach
Szybki podgląd
38,00 zł 28,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
Szybki podgląd
65,00 zł 40,00 zł
Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym
Szybki podgląd
55,00 zł 45,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Eksploracja i eksploatacja gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. Wybrane zagadnienia prawne...

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję