Strona głównaEKONOMIAMikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych. Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane
Szybki podgląd
50,00 zł
Regulacja z perspektywy ekonomii instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej na przykł. rynku usług...
Szybki podgląd
80,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Wprowadzenie do antropologii filozoficznej i teologicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Zróżnicowanie flory naczyniowej miasta Stargard (Pomorze Zachodnie) – studium fitogeograficzne
Szybki podgląd
48,00 zł
Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publ.
Szybki podgląd
80,00 zł
Potencjał produkcyjny i rynek pracy jako determinanty rozwoju gospodarczego
Szybki podgląd
40,00 zł
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Polecamy
Ludwig Wilhelm Brüggemann. Opis miasta Szczecina
Szybki podgląd
40,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Tradycje sportów konnych w Polsce do 1939 roku
Szybki podgląd
170,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Mikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

60,00 zł

Autor/Redaktor: A. Bielawska
ISBN/ISSN: 1640-6818
Produkt niedostępny
Waga:0.50 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Zapytaj o produkt

SPIS TREŚCI

Wstęp ............................................................................................................... 9

STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Katarzyna Blanke-Ławniczak

Koncepcja zarządzania internacjonalizacją małych i średnich

przedsiębiorstw ................................................................................................. 13

Grażyna Borys

Promocja poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych

i średnich przedsiębiorstw .................................................................................. 23

Magdalena Brojakowska-Trząska

Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania

umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw .............................. 32

Irena Dudzik-Lewicka

Etyka w kształtowaniu długofalowej koncepcji biznesowej

przedsiębiorstwa .............................................................................................. 44

Józef Frąś, Adam Koliński, Ryszard Świekatowski

Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów

transportowych małych i średnich przedsiębiorstw ................................................ 53

Małgorzata Magdalena Hybka

Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S z perspektywy małego

przedsiębiorstwa ............................................................................................... 62

Lilianna Jodkowska

Internationalisierungsstrategien Polnischer Unternehmen........................................ 73

Teresa Łuczka

Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury

kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach ......................................... 86

Karolina Olejniczak

Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa

w regionach ...................................................................................................... 98

Wojciech Pokora

Jak utworzyć firmę i przetrwać na rynku? ............................................................ 109

Agnieszka Połomska-Jasienowska

Rola i znaczenie organizacji wspierania biznesu w transgranicznym

współdziałaniu gospodarczym MSP ..................................................................... 120

Dariusz Ratajczak

Determinanty w strategii funkcjonowania i rozwoju małych i średnich

przedsiębiorstw w procesie sukcesji ................................................................... 130

Małgorzata Rembiasz

Srebrna gospodarka szansą rozwoju MSP ........................................................... 139

Aleksandra Roslan-Karaś, Julita E. Wasilczuk

Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze ....................................................... 149

Monika Sadowska

System edukacji jako czynnik determinujący powstawanie podmiotów

gospodarczych sektora MSP .............................................................................. 160

Paulina Siemieniak

Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce ................................. 169

Marzena Starnawska, Magdalena Popowska

O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności

społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych ..................................... 180

Kazimiera Winiarska

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro ................ 191

Henryk Wnorowski

Wybrane czynniki sukcesu przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce .......................... 201

Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka

Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych

w regionie Pomorza środkowego ...................................................................... 214

Krzysztof Zięba

Obraz przedsiębiorczości w Polsce w badaniach GEM .......................................... 224

Agnieszka Żołądkiewicz

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich ......................................................... 233

UBEZPIECZENIA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W MIKRO,
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Aurelia Bielawska

Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą

a zagrożeniem ................................................................................................. 245

Nadezda Kirillova

Insurance for small and medium business in Russia .............................................. 254

Hanna Soroka-Potrzebna

Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie? ............................. 262

Dorota Strubel

Rola działu windykacji w procesie wspomagania zarządzania ryzykiem

kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie ............................................................. 269

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W MIRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Arkadiusz Borowiec

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących

w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych ............................... 283

Irena Dudzik-Lewicka

Innowacyjny model współpracy uczelnia wyższa–biznes szansą na

wzmocnienie kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki ................................... 292

Józef Frąś, Marek Siwkowski, Marek Matulewski

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie ...................................................... 300

Katarzyna Kozioł-Nadolna

Zarządzanie innowacjami w małych i dużych przedsiębiorstwach

(analiza porównawcza) ...................................................................................... 313

Aneta Madyda

Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw regionu

śląskiego ......................................................................................................... 323

Arkadiusz Świadek, Barbara Czerniachowicz

Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna sektora MSP

w województwie zachodniopomorskim................................................................... 332

Alicja Winnicka-Popczyk

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle

dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku .................................... 342

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MIKRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Barbara Bartkowiak

Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych

przedsięwzięć ................................................................................................. 353

Anna Bera, Katarzyna Prędkiewicz

Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich

przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne ...................................... 363

Paweł Bórawski, Aneta Bełdycka-Bórawska

Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw mlecznych ........................ 375

Piotr Figura

Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego

dla przedsiębiorstw z sektora MSP ................................................................. 384

Dominika Kordela

Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

w perspektywie finansowej 2007–2013 .......................................................... 396

Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Perspektywy rozwoju usług faktoringowych dla sektora MSP w Polsce ....... 408

Paweł Mikołajczak, Waldemar Czternasty

Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce

przez fundusze europejskie ............................................................................. 420

Maria Sierpińska, Małgorzata Gajda-Kantorowska

Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ........ 433

Agata Sierpińska-Sawicz, Elżbieta Królikowska

Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich

pomiotów gospodarczych ............................................................................... 442

Artur Stefański

Jakość portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na

przykładzie wybranych banków spółdzielczych ............................................. 451

Robert Wolański

Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania

w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych ...... 461

MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
NA RYNKU FINANSOWYM

Marcin Jan Flotyński

The rate of return of the primary offerings on the example of

small firms listed on the NewConnect and companies on the

WSE main market ........................................................................................... 475

Gabriela Łukasik, Bartosz Orliński

Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem

spółek notowanych na rynku NewConnect) ................................................... 486

Joanna Małecka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne

źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ................................ 496

Sławomir Zarębski

Dywidendy regularne i dywidendy specjalne w małych i średnich

spółkach kapitałowych ................................................................................... 508

SYSTEMY INFORMACJI I OCENY W MIKRO, MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Magdalena Baliś

Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym

przedsiębiorstwie (studium przypadku) .......................................................... 519

Ksenia Czubakowska

Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro ............................................... 528

Anna Dębicka

System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową

w małym i średnim przedsiębiorstwie ............................................................ 538

Marian Krupa

Użyteczność systemów klasy Business Process Management (BPMS)

dla firm sektora MSP ...................................................................................... 548

Jakub Pawlak

Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w internecie przy użyciu

portalu Pinterest .............................................................................................. 560

Katarzyna Szopik-Depczyńska

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych

przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej ................................. 567

Jolanta Wiśniewska

Usługi biegłego rewidenta dla MSP – wartością dla przedsiębiorcy .............. 575

Dominika Zielińska

Obowiązki przedsiębiorstw wobec instytucji administracji publicznej .......... 586

PODATKI W DZIAŁALNOŚCI MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW

Adam Adamczyk

Zjawisko luki podatkowej w kształtowaniu warunków funkcjonowania

przedsiębiorstw ............................................................................................... 601

Agnieszka Huterska, Robert Huterski, Ewa Zdunek-Rosa

Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania

do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych

i średnich przedsiębiorstw w Polsce ............................................................... 612

Jolanta Iwin-Garzyńska

Amortyzacja podatkowa jako instrument wspierania inwestycji

małych przedsiębiorstw w Polsce ................................................................... 623

Dariusz Pauch

Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT ....................... 633

Paweł Przepióra

Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw przez system podatkowy ............. 642

Ilość stron 652
Rok wydania 2015

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Ośrodki subregionalne w Polsce
Szybki podgląd
45,00 zł 37,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową... H. Kunstmann – J. Kulmowa Listy 1966–2009
Szybki podgląd
99,00 zł 59,00 zł
A Guide to Harpacticoid Copepods (Copepoda, Harpacticoida) of the Southern Baltic Sea
Szybki podgląd
35,00 zł 28,00 zł
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Mikrofirma 2015. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję