Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Gamifikacja atrakcji turystycznych z wykorzystaniem platformy emused.eu
Szybki podgląd
35,00 zł
Liturgia della fede civile. La controversia liparitana dai riformatori del Boun Gusto a...
Szybki podgląd
35,00 zł
Operator systemu dystrybucyjnego na współczesnym rynku elektroenergetycznym
Szybki podgląd
50,00 zł
Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji
Szybki podgląd
50,00 zł
Heurystyka a heurystyki polityczne oraz zagadnienia pokrewne. Wstęp do problematyki
Szybki podgląd
50,00 zł
E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych na ...
Szybki podgląd
45,00 zł
Palety ładunkowe. Teoretyczne i praktyczne wymiary eksploatacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Szybki podgląd
35,00 zł
Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji
Szybki podgląd
45,00 zł
Polecamy
Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym
Szybki podgląd
65,00 zł
Oddziaływanie polityki społeczno-gospodarczej na zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych
Szybki podgląd
55,00 zł
Liga Narodowa na Rusi 1890–1920. Fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich
Szybki podgląd
45,00 zł
Filipa Hainhofera dziennik podróży zawierający obrazki z Frankonii, Saksonii...
Szybki podgląd
58,00 zł
Ochrona i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 roku
Szybki podgląd
50,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

48,00 zł

Wydanie: 2712-2423
EAN: 9788379720194
ISBN/ISSN: 978-83-7972-019-4
Produkt niedostępny
Waga:0.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Zapytaj o produkt

Rok wydania 2015ROZDZIAŁ I

PŁEĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC PŁCIOWOŚCI

I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Znaczenie płci młodzieży dla kształtowania się jej postaw wobec seksualności

człowieka w świetle dotychczasowych badań

 

Płeć młodzieży a jej postawy wobec seksualności i sfer z nią związanych

w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Płeć biologiczna nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Płeć psychologiczna młodzieży a jej postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Wnioski z badań

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CECHY OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC

SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Cechy osobowości czynnikiem warunkującym kształtowanie postaw młodzieży

wobec seksualności w świetle dotychczasowych badań

 

Cechy osobowości a postawy młodzieży wobec płciowości i sfer z nią związanych

w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Neurotyzm nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa

i rodzicielstwa

 

Poziom ekstrawersji nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Otwartość na doświadczenie badanej młodzieży a jej postawy wobec

seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

 

Poziom ugodowości nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Poziom sumienności nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Wnioski z badań

 

 

ROZDZIAŁ III

SAMOOCENA MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI

CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Samoocena młodzieży czynnikiem warunkującym jej postawy

wobec seksualności w świetle literatury

 

Samoocena młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek samooceny młodzieży z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ IV

RODZINA W HIERARCHII WARTOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY

WOBEC SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Hierarchia wartości młodzieży czynnikiem warunkującym kształtowanie

jej postaw wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych

badań

 

Rodzina w hierarchii wartości młodzieży a jej postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek umiejscowienia przez młodzież rodziny w hierarchii wartości

z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

ROZDZIAŁ V

RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI

I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Znaczenie poziomu religijności młodzieży dla kształtowania jej postaw wobec

seksualności człowieka

 

Religijność młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek stosunku młodzieży do religii z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

ROZDZIAŁ VI

STOSOWANIE UŻYWEK I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH

PRZEZ MŁODZIEŻ A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI

I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Kontakt młodzieży z używkami i środkami uzależniającymi a jej postawy

wobec seksualności w świetle dotychczasowych badań

 

Palenie papierosów a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Picie alkoholu a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Zażywanie narkotyków a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Stosowanie środków uzależniających a postawy młodzieży wobec płciowości,

małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek palenia papierosów przez młodzież z jej postawami

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Związek picia alkoholu przez młodzież z jej postawami

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Związek zażywania narkotyków przez młodzież z jej postawami

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ VII

WYNIKI W NAUCE MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC

SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Osiągane przez nastolatków wyniki w nauce a jej postawy wobec płciowości

w świetle dotychczasowych badań

 

Stosunek młodzieży do nauki a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

 

Związek wyników w nauce młodzieży z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ VIII

POZIOM WIEDZY MŁODZIEŻY O PŁCIOWOŚCI A JEJ POSTAWY

WOBEC SEKSUALNOŚCI W ASPEKCIE KOMPONENTU

EMOCJONALNO-MOTYWACYJNEGO

 

Poziom wiedzy na temat seksualności człowieka czynnikiem

warunkującym postawy młodzieży wobec seksualności człowieka

w zakresie komponentu emocjonalno-motywacyjnego i behawioralnego.

Analiza dotychczasowych badań

 

Poziom wiedzy młodzieży na temat seksualności człowieka a jej postawy

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie emocjonalno-

-motywacyjnym i behawioralnym. Badania własne

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek poziomu wiedzy młodzieży na temat seksualności człowieka

z jej postawami wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie

emocjonalno-motywacyjnym i behawioralnym

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ IX

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM KSZTAŁTOWANIE POSTA

W MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Szkolny system wychowania w sferze seksualności i jego efektywność

w świetle literatury

 

Uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie a postawy młodzieży

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek uczestnictwa młodzieży w zajęciach edukacyjnych z wychowania

do życia w rodzinie z jej postawami wobec płciowości i sfer

z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ X

TYP SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA MŁODZIEŻ A JEJ POSTAWY

WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Wpływ typu szkoły, do której uczęszcza młodzież na kształtowanie jej postaw

wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań

 

Typ szkoły, w której uczyła się badana młodzież a jej postawy wobec płciowości,

małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek typu szkoły, w której uczy się młodzież z jej postawami wobec

płciowości i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE ZAMIESZKANIA A POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI

CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Miejsce zamieszkania czynnikiem różnicującym postawy młodzieży

wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań

 

Miejsce zamieszkania młodzieży a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek miejsca zamieszkania młodzieży z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ XII

RODZINNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA POSTAW

MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH

Z NIĄ SFER

 

Kształtowanie postaw dzieci wobec seksualności w środowisku rodzinnym

 

Atmosfera środowiska rodzinnego czynnikiem warunkującym

kształtowanie postaw młodzieży wobec seksualności człowieka

 

Problemy z wychowaniem seksualnym w rodzinie – specyfika relacji dzieci

z rodzicami

 

Relacje młodzieży z rodzicami a podejmowanie przez nią życia seksualnego

 

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

 

Struktura rodziny jako czynnik warunkujący kształtowanie postaw dzieci

wobec płciowości

 

Religijność rodziców czynnikiem warunkującym postawy dzieci

wobec seksualności

 

Wykształcenie rodziców jako czynnik warunkujący kształtowanie

postaw młodzieży wobec seksualności

 

Środowisko rodzinne a postawy nastolatków wobec seksualności,

małżeństwa i rodziny w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Struktura rodziny a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Typ rodziny nastolatków a ich postawy wobec seksualności

 

Środowisko rodzinne tworzone przez matkę

 

Środowisko rodzinne tworzone przez ojca

 

Rodzice jako źródło wiedzy o płciowości i wsparcia nastolatków

w okresie dorastania

 

Wykształcenie rodziców nastolatków a ich postawy wobec seksualności

 

Wykształcenie matek

 

Wykształcenie ojców

 

Religijność rodziców nastolatków a ich postawy wobec seksualności

 

Religijność matek

 

Religijność ojców

 

Wnioski z badań

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Nota wydawnicza

Summary

 

Ilość stron 422
Rok wydania 2015

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Granice poezji i poezja bez granic.
Szybki podgląd

Granice poezji i poezja bez granic.

27,30 zł

Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej
Szybki podgląd

Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej

32,00 zł

Język, literatura i kultura – razem czy osobno?
Szybki podgląd

Język, literatura i kultura – razem czy osobno?

15,00 zł

Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009
Szybki podgląd

Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009

39,00 zł

Dziennikarz na wizji
Szybki podgląd

Dziennikarz na wizji

27,00 zł

Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą
Szybki podgląd

Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą

41,00 zł

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Co my wiemy o NXXIiHL?
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett. Wstęp i Komentarz Marek Skwara
Szybki podgląd
68,00 zł 33,00 zł
Wirtualizacja organizacji
Szybki podgląd
80,00 zł 50,00 zł
Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
Szybki podgląd
65,00 zł 45,00 zł
Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik
Szybki podgląd
45,00 zł 20,00 zł
Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych
Szybki podgląd
90,00 zł 50,00 zł
Kobieta. W zwierciadle języka i kultury
Szybki podgląd
65,00 zł 45,00 zł
Awangardysta w teatrze. Wileńskie teatralia Józefa Maślińskiego
Szybki podgląd
58,00 zł 40,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.