Strona głównaHUMANISTYKAPedagogikaPsychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Z troski o Rzeczpospolitą. Wybrane kazania staropolskie i oświeceniowe. Edycja tekstów
Szybki podgląd
90,00 zł
Determinanty podziału gestii transportowej oraz wyboru warunków dostaw incoterms...
Szybki podgląd
70,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Turystyka osób z niepełnosprawnościami w świetle badań własnych
Szybki podgląd
55,00 zł
Wiedza ekspercka a ekonometryczne modelowanie cen gruntów w aglomeracji szczecińskiej
Szybki podgląd
35,00 zł
Szczecin jako ośrodek myśli ekonomicznej transportu – dorobek 75-lecia
Szybki podgląd
49,00 zł
Analiza finansowa grupy kapitałowej. Ujęcie interdyscyplinarne
Szybki podgląd
49,00 zł
Wieczni prezydenci. Przypadek Świnoujścia
Szybki podgląd
45,00 zł
Jean-Rodolphe Perronet – prekursor naukowego zarządzania
Szybki podgląd
35,00 zł
Polecamy
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Ludwig Wilhelm Brüggemann. Opis miasta Szczecina
Szybki podgląd
40,00 zł
Franz Kugler (1808–1858), Hans Lutsch (1854–1922)  i Hugo Lemcke (1835–1926). Z dziejów badań nad...
Szybki podgląd
58,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

48,00 zł

Wydanie: 2712-2423
EAN: 9788379720194
ISBN/ISSN: 978-83-7972-019-4
Produkt niedostępny
Waga:0.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Zapytaj o produkt

Rok wydania 2015

Publikacja dostępna też w 

ROZDZIAŁ I

PŁEĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC PŁCIOWOŚCI

I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Znaczenie płci młodzieży dla kształtowania się jej postaw wobec seksualności

człowieka w świetle dotychczasowych badań

 

Płeć młodzieży a jej postawy wobec seksualności i sfer z nią związanych

w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Płeć biologiczna nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Płeć psychologiczna młodzieży a jej postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Wnioski z badań

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CECHY OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC

SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Cechy osobowości czynnikiem warunkującym kształtowanie postaw młodzieży

wobec seksualności w świetle dotychczasowych badań

 

Cechy osobowości a postawy młodzieży wobec płciowości i sfer z nią związanych

w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Neurotyzm nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa

i rodzicielstwa

 

Poziom ekstrawersji nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Otwartość na doświadczenie badanej młodzieży a jej postawy wobec

seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

 

Poziom ugodowości nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Poziom sumienności nastolatków a ich postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa

 

Wnioski z badań

 

 

ROZDZIAŁ III

SAMOOCENA MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI

CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Samoocena młodzieży czynnikiem warunkującym jej postawy

wobec seksualności w świetle literatury

 

Samoocena młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek samooceny młodzieży z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ IV

RODZINA W HIERARCHII WARTOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY

WOBEC SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Hierarchia wartości młodzieży czynnikiem warunkującym kształtowanie

jej postaw wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych

badań

 

Rodzina w hierarchii wartości młodzieży a jej postawy wobec seksualności,

małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek umiejscowienia przez młodzież rodziny w hierarchii wartości

z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

ROZDZIAŁ V

RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI

I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Znaczenie poziomu religijności młodzieży dla kształtowania jej postaw wobec

seksualności człowieka

 

Religijność młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek stosunku młodzieży do religii z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

ROZDZIAŁ VI

STOSOWANIE UŻYWEK I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH

PRZEZ MŁODZIEŻ A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI

I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Kontakt młodzieży z używkami i środkami uzależniającymi a jej postawy

wobec seksualności w świetle dotychczasowych badań

 

Palenie papierosów a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Picie alkoholu a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Zażywanie narkotyków a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Stosowanie środków uzależniających a postawy młodzieży wobec płciowości,

małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek palenia papierosów przez młodzież z jej postawami

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Związek picia alkoholu przez młodzież z jej postawami

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Związek zażywania narkotyków przez młodzież z jej postawami

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ VII

WYNIKI W NAUCE MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC

SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Osiągane przez nastolatków wyniki w nauce a jej postawy wobec płciowości

w świetle dotychczasowych badań

 

Stosunek młodzieży do nauki a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

 

Związek wyników w nauce młodzieży z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ VIII

POZIOM WIEDZY MŁODZIEŻY O PŁCIOWOŚCI A JEJ POSTAWY

WOBEC SEKSUALNOŚCI W ASPEKCIE KOMPONENTU

EMOCJONALNO-MOTYWACYJNEGO

 

Poziom wiedzy na temat seksualności człowieka czynnikiem

warunkującym postawy młodzieży wobec seksualności człowieka

w zakresie komponentu emocjonalno-motywacyjnego i behawioralnego.

Analiza dotychczasowych badań

 

Poziom wiedzy młodzieży na temat seksualności człowieka a jej postawy

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie emocjonalno-

-motywacyjnym i behawioralnym. Badania własne

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek poziomu wiedzy młodzieży na temat seksualności człowieka

z jej postawami wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie

emocjonalno-motywacyjnym i behawioralnym

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ IX

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM KSZTAŁTOWANIE POSTA

W MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Szkolny system wychowania w sferze seksualności i jego efektywność

w świetle literatury

 

Uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie a postawy młodzieży

wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek uczestnictwa młodzieży w zajęciach edukacyjnych z wychowania

do życia w rodzinie z jej postawami wobec płciowości i sfer

z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ X

TYP SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA MŁODZIEŻ A JEJ POSTAWY

WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH

 

Wpływ typu szkoły, do której uczęszcza młodzież na kształtowanie jej postaw

wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań

 

Typ szkoły, w której uczyła się badana młodzież a jej postawy wobec płciowości,

małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek typu szkoły, w której uczy się młodzież z jej postawami wobec

płciowości i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE ZAMIESZKANIA A POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI

CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER

 

Miejsce zamieszkania czynnikiem różnicującym postawy młodzieży

wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań

 

Miejsce zamieszkania młodzieży a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa

i rodzicielstwa w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Związek miejsca zamieszkania młodzieży z jej postawami wobec płciowości

i sfer z nią związanych

 

Wnioski z badań

 

 

 ROZDZIAŁ XII

RODZINNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA POSTAW

MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH

Z NIĄ SFER

 

Kształtowanie postaw dzieci wobec seksualności w środowisku rodzinnym

 

Atmosfera środowiska rodzinnego czynnikiem warunkującym

kształtowanie postaw młodzieży wobec seksualności człowieka

 

Problemy z wychowaniem seksualnym w rodzinie – specyfika relacji dzieci

z rodzicami

 

Relacje młodzieży z rodzicami a podejmowanie przez nią życia seksualnego

 

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

 

Struktura rodziny jako czynnik warunkujący kształtowanie postaw dzieci

wobec płciowości

 

Religijność rodziców czynnikiem warunkującym postawy dzieci

wobec seksualności

 

Wykształcenie rodziców jako czynnik warunkujący kształtowanie

postaw młodzieży wobec seksualności

 

Środowisko rodzinne a postawy nastolatków wobec seksualności,

małżeństwa i rodziny w świetle badań własnych

 

Podstawy metodologiczne badań

 

Struktura rodziny a postawy młodzieży wobec seksualności

 

Typ rodziny nastolatków a ich postawy wobec seksualności

 

Środowisko rodzinne tworzone przez matkę

 

Środowisko rodzinne tworzone przez ojca

 

Rodzice jako źródło wiedzy o płciowości i wsparcia nastolatków

w okresie dorastania

 

Wykształcenie rodziców nastolatków a ich postawy wobec seksualności

 

Wykształcenie matek

 

Wykształcenie ojców

 

Religijność rodziców nastolatków a ich postawy wobec seksualności

 

Religijność matek

 

Religijność ojców

 

Wnioski z badań

 

 

ZAKOŃCZENIE

 

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Nota wydawnicza

Summary

 

Ilość stron 422
Rok wydania 2015

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Klienci polecają również:
Granice poezji i poezja bez granic.
Szybki podgląd

Granice poezji i poezja bez granic.

27,30 zł

Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej
Szybki podgląd

Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej

32,00 zł

Język, literatura i kultura – razem czy osobno?
Szybki podgląd

Język, literatura i kultura – razem czy osobno?

15,00 zł

Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009
Szybki podgląd

Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009

39,00 zł

Dziennikarz na wizji
Szybki podgląd

Dziennikarz na wizji

27,00 zł

Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą
Szybki podgląd

Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą

41,00 zł

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Wybrane zagadnienia z prognozowania
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 35,00 zł
Na niwie niepodległej wiedzy. Archiwum myśli A. Świętochowskiego na temat państwa i narodu.
Szybki podgląd
58,00 zł 49,00 zł
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Odkrywając Szymanowskiego. Dzieła fortepianowe Karola z Atmy i ich interpretacje. Mazurki
Szybki podgląd
45,00 zł 35,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Dogonowie z bliska Tom II
Szybki podgląd
45,00 zł 39,00 zł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w woj. zachodniopomorskim. Nakłady, determinanty..
Szybki podgląd
40,00 zł 32,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję