Strona głównaCZASOPISMAUwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych. Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane
Szybki podgląd
50,00 zł
Regulacja z perspektywy ekonomii instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej na przykł. rynku usług...
Szybki podgląd
80,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Wprowadzenie do antropologii filozoficznej i teologicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Zróżnicowanie flory naczyniowej miasta Stargard (Pomorze Zachodnie) – studium fitogeograficzne
Szybki podgląd
48,00 zł
Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publ.
Szybki podgląd
80,00 zł
Potencjał produkcyjny i rynek pracy jako determinanty rozwoju gospodarczego
Szybki podgląd
40,00 zł
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Polecamy
Tradycje sportów konnych w Polsce do 1939 roku
Szybki podgląd
170,00 zł
Ludwig Wilhelm Brüggemann. Opis miasta Szczecina
Szybki podgląd
40,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014

60,00 zł

Autor/Redaktor: Aurelia Bielawska
ISBN/ISSN: 1896-382X
Produkt niedostępny
Waga:0.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Zapytaj o produkt

Rok wydania 2014

Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 ZN 799


SPIS TREŚCI


STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH 

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

MAGDALENA BALIŚ

Inkorporacja jako sposób realizacji strategii rozwoju małego

przedsiębiorstwa (studium przypadku)

AURELIA BIELAWSKA, GABRIELA ŁUKASIK

Rzemiosło w społeczeństwie i gospodarce

KATARZYNA BLANKE-ŁAWNICZAK

Polskie przedsiębiorstwa typu Born Global – case study

ARKADIUSZ BOROWIEC

Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku 

partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

MAGDALENA BROJAKOWSKA, SŁAWOMIR ZARĘBSKI

Koncepcje internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

EWA CHOJNACKA

Kapitał intelektualny jako element sprawozdawczości w małym

przedsiębiorstwie

IRENA DUDZIK-LEWICKA

Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie

ALICJA HADRYŚ-NOWAK

Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych

JACEK JAWORSKI, MACIEJ TOKARSKI

Inicjatywa JEREMIE jako forma wsparcia rozwoju mikro, małych

i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa 

pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

DOMINIKA KORDELA

Wybrane instrumenty publicznego wsparcia polskich mikro,

małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small businnes act

MAGDALENA KOWALEWSKA, DARIUSZ RATAJCZAK

Bariery w procesie sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach

DOROTA KRUPA, AGNIESZKA ŻOŁĄDKIEWICZ

Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie na przykładzie

ekologicznych producentów rolnych

GABRIELA ŁUKASIK, AURELIA BIELAWSKA

Dylematy wyboru strategii płynności finansowej w sektorze małych

i średnich przedsiębiorstw

ROBERT MUSIAŁKIEWICZ, DAMIAN WALCZAK

Rolnik indywidualny – (mikro)przedsiębiorca, czy rolnik? – analiza

ekonomiczno-prawna

MAŁGORZATA REMBIASZ

Dojrzała przedsiębiorczość – wybrane problemy

HANNA SOROKA-POTRZEBNA

Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości, w ocenie przedsiębiorców

sektora MŚP, w latach 2006–2013

ARTUR STEFAŃSKI

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych

JULITA E. WASILCZUK

Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie?

ALICJA WINNICKA-POPCZYK

Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej 

w Polsce

 

UBEZPIECZENIA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W MIKRO,

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ANNA BERA, KATARZYNA PRĘDKIEWICZ

Dyskusja nad wartością małego przedsiębiorstwa i możliwościami

wykorzystania ubezpieczeń w procesie jej tworzenia

ANNA DĘBICKA

Zarządzanie sytuacją kryzysową w MŚP. Wybrane problemy

DARIUSZ PAUCH

Ryzyko nadużyć w mikro i małych przedsiębiorstwach 

w województwie zachodniopomorskim w świetle badań

 

ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH

PRZEDSIĘBIORSTWACH

MAŁGORZATA BROJAK-TRZASKOWSKA

Analiza i ocena „miękkich” uwarunkowań determinujących wzrost

dynamizmu innowacyjnego w mikro i małych przedsiębiorstwach

usługowych w Polsce

ELŻBIETA KRZEMIŃSKA-KRUPA

System edukacji a rozwój innowacji w sektorze MŚP w Polsce

ANETA MADYDA

Zmiana w organizacji podstawą innowacyjności

małych i średnich przedsiębiorstw

KAROLINA OLEJNICZAK

Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

w Szwajcarii

ARKADIUSZ ŚWIADEK, KATARZYNA SZOPIK-DEPCZYŃSKA

Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej 

w mikro i małych przedsiębiorstwach na Pomorzu Zachodnim

ROBERT ZAJKOWSKI

Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych

i nierodzinnych w województwie lubelskim

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH

PRZEDSIĘBIORSTW

BARBARA BARTKOWIAK

Fundusz Kapitału Zalążkowego i Sieć Aniołów Biznesu 

w finansowaniu innowacyjnych mikro i małych przedsiębiorstw

na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

ALINA GORCZYŃSKA

Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności 

małych i średnich przedsiębiorstw

GRZEGORZ HAKAŁO, DARIUSZ RATAJCZAK

Etapy i koszty procesu sukcesji oraz możliwości ich finansowania

ANDRZEJ PARZONKO

Zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych

w przedsiębiorstwach rolniczych – stan dotychczasowy i propozycje

administracyjne na lata 2014–2020

MONIKA SADOWSKA

Źródła finansowania inwestycji sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce

ANDRZEJ TOKARSKI, MACIEJ TOKARSKI

Wsparcie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

województwa kujawsko-pomorskiego z jednostkami naukowymi

w ramach pilotażowego programu „Voucher badawczy"–studium

przypadku spółki branży poligraficznej.

MARIA GORCZYŃSKA, HALINA ZADORA

Bezpieczeństwo finansowe na tle ogólnych warunków 

funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce

AGNIESZKA ŻOŁĄDKIEWICZ

Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze MŚP

 

MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU

FINANSOWYM

ZBIGNIEW DREWNIAK

Rynek kapitału podwyższonego ryzyka wobec zmian w OFE

MICHAŁ BUSZKO, BOŻENA KOŁOSOWSKA

Relacje inwestorskie w spółkach sektora MŚP notowanych na rynku

NewConnect – aspekty teoretyczne i praktyczne

BARTOSZ ORLIŃSKI

Obligacje korporacyjne jako źródło pozyskiwania kapitału dla 

małych i średnich przedsiębiorstw

MACIEJ PAWŁOWSKI

Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku

obligacji – próba oceny

MIROSŁAW WYPYCH

Ekonomiczna wartość dodana w małych spółkach giełdowych

MAGDALENA BROJAKOWSKA, SŁAWOMIR ZARĘBSKI

Krótka sprzedaż papierów wartościowych w polityce inwestycyjnej

małych i średnich przedsiębiorstw

 

SYSTEMY INFORMACJI I OCENY W MIKRO, MAŁYCH

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

BRYGIDA GRZEGANEK-WIĘCEK, DARIUSZ WIĘCEK

Architektura małych i średnich firm funkcjonujących w gospodarce

opartej na wiedzy

MARCIN IDZIK

Płatności bezgotówkowe w segmencie mikroprzedsiębiorstw

MARIAN KRUPA

Szanse i zagrożenia w zakresie realizacji projektów informatycznych

klasy business intelligence w sektorze MŚP

JAKUB PAWLAK

Wykorzystanie nowych domen internetowych najwyższego rzędu 

jako narzędzia promocji mikro i małego przedsiębiorstwa

PIOTR PREWYSZ-KWINTO, GRAŻYNA VOSS

Wykorzystanie komputerowych systemów finansowo-księgowych

przez przedsiębiorstwa sektora MŚP – wyniki badania ankietowego

MAREK SZCZUKA

Metodyka pozyskiwania informacji logistycznych dla małych firm

z branży rolno-spożywczej

DANUTA ZAWADZKA, ROMAN ARDAN

Ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów przez 

podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego

PODATKI W DZIAŁALNOŚCI MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH

PRZEDSIĘBIORSTW

MAŁGORZATA MAGDALENA HYBKA

Dochód z indywidualnej działalności gospodarczej i jego 

opodatkowanie podatkiem federalnym w Stanach Zjednoczonych

JOLANTA IWIN-GARZYŃSKA

Przychody i koszty nieuznawane przez system podatku 

dochodowego w ocenie polskich przedsiębiorstw

TERESA ŁUCZKA, PAWEŁ PRZEPIÓRA

System podatkowy jako determinanta struktury kapitału w małych

i średnich przedsiębiorstwach 

Ilość stron 200
Rok wydania 2014

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Wybrane zagadnienia z prognozowania
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową... H. Kunstmann – J. Kulmowa Listy 1966–2009
Szybki podgląd
99,00 zł 59,00 zł
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Ośrodki subregionalne w Polsce
Szybki podgląd
45,00 zł 37,00 zł
Dziennik Juliusza Zdanowskiego, Tom I, 22 VI 1915-29 IV 1917
Szybki podgląd
59,00 zł 50,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł 54,00 zł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w woj. zachodniopomorskim. Nakłady, determinanty..
Szybki podgląd
40,00 zł 32,00 zł
A Guide to Harpacticoid Copepods (Copepoda, Harpacticoida) of the Southern Baltic Sea
Szybki podgląd
35,00 zł 28,00 zł
Ekwiwalenty w słownikach zniemczających i spolszczających na podstawie prac E. Engela i ...
Szybki podgląd
45,00 zł 37,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2014

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję