Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym
images/min/product_mid/1422534198_Tarnowska, Roznice.jpg Różnice między dochodzeniem a śledztwem w polskim procesie karnym Rok wydania 2009 (dodruk) Część pierwsza   KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI DOCHODZENIA I ŚLEDZTWA W POLSKIEJ PROCEDURZE KARNEJ W LATACH 1928–1997   Rozdział I Postępowanie przygotowawcze według przepisów kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 roku §1. Postępowanie przygotowawcze w latach 1928–1948 1. Cele dochodzenia i śledztwa 2. Organy prowadzące dochodzenie i śledztwo oraz zakres spraw, w których były prowadzone 3. Sposób przeprowadzania czynności w dochodzeniu i w śledztwie 4. Sposób utrwalania czynności przeprowadzanych w toku dochodzenia i śledztwa 5. Możliwość wykorzystywania czynności dochodzenia i śledztwa przez sąd wyrokujący 6. Uwagi podsumowujące §2. Postępowanie przygotowawcze w latach 1949–1950 1. Organy prowadzące śledztwo i zakres spraw, w których było prowadzone 2. Cele (zadania) śledztwa 3. Wszczęcie śledztwa 4. Wszczęcie postępowania sądowego 5. Umorzenie śledztwa 6. Oskarżenie prywatne 7. Czynności niecierpiące zwłoki (gdy prokuratora nie było na miejscu ich dokonywania) 8. Uwagi podsumowujące 9. Odmienności uregulowań postępowania przygotowawczego w kodeksie wojskowym postępowania karnego §3. Postępowanie przygotowawcze w latach 1950–1968 ze szczególnym uwzględnieniem reformy z dnia 21 grudnia 1955 roku 1. Rodzaje dochodzenia i śledztwa oraz zakres spraw, w których były prowadzone 2. Organy prowadzące dochodzenie i śledztwo 3. Czas trwania dochodzenia i śledztwa 4. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów i odroczenie jego ogłoszenia 5. Uwagi podsumowujące     Rozdział II Postępowanie przygotowawcze według przepisów kodeksu postępowania karnego z dnia 19 kwietnia 1969 roku §1. Rodzaje dochodzenia i śledztwa §2. Organy prowadzące dochodzenie i śledztwo §3. Rodzaje spraw, w których prowadzono dochodzenie i śledztwo §4. Czas trwania dochodzenia i śledztwa §5. Wszczęcie dochodzenia i śledztwa §6. Odmowa wszczęcia dochodzenia i śledztwa §7. Przedstawienie zarzutów §8. Zakończenie dochodzenia i śledztwa §9. Umorzenie dochodzenia i śledztwa §10. Zawieszenie dochodzenia i śledztwa §11. Akt oskarżenia §12. Warunkowe umorzenie postępowania karnego §13. Podjęcie i wznowienie postępowania bezwarunkowo umorzonego §14. Uwagi podsumowujące     Część druga   INSTYTUCJA DOCHODZENIA I ŚLEDZTWA W KODEKSIE POSTĘPOWANIA KARNEGO Z 1997 ROKU   Rozdział III Rodzaje dochodzenia i śledztwa   Rozdział IV Organy prowadzące postępowanie przygotowawcze   Rozdział V Kategoria czynu a forma postępowania przygotowawczego   Rozdział VI Czas trwania postępowania przygotowawczego   Rozdział VII   Uproszczenia niektórych form czynności w dochodzeniu oraz wszczęcie postępowania przygotowawczego §1. Uproszczenia niektórych form czynności w dochodzeniu §2. Wszczęcie postępowania przygotowawczego   Rozdział VIII   Przedstawienie zarzutów Rozdział IX Czynności związane z zakończeniem postępowania przygotowawczego §1. Zamknięcie dochodzenia lub śledztwa §2. Sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia lub inne zakończenie postępowania §3. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego §4. Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy §5. Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających §6. Postanowienie co do dowodów rzeczowych   Rozdział X   Kontrola nad postępowaniem przygotowawczym dokonywana przez prokuratora §1. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym §2. Podjęcie i wznowienie postępowania bezwarunkowo umorzonego lub uchylenie postanowienia przez Prokuratora Generalnego §3. Uwagi podsumowujące   Część trzecia   FORMY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO W WYBRANYCH PAŃSTWACH   Rozdział XI Formy postępowania przygotowawczego we francuskim procesie karnym   Rozdział XII Forma postępowania przygotowawczego w niemieckim procesie karnym   Rozdział XIII Formy postępowania przygotowawczego w rosyjskim procesie karnym   Uwagi końcowe Bibliografia Wykaz skrótów Summary   10,00 zł koszyk,powiedz, 483
10,00 zł
Przegląd Zachodniopomorski 2014/2
images/min/product_mid/1422005646_PZ 2014.2.jpg Przegląd Zachodniopomorski 2014/2 Rok wydania 2014 Studia i rozprawy   Monika Ogiewa-Sejnota Z dziejów pomorskiej dyplomacji. Wiedeńska podróż księcia Jana Fryderyka (1565–1566)   Krzysztof Siedlik Analiza prawidłowości przedstawienia treści geograficznej na Wielkiej Mapie Pomorza Eilharda Lubinusa   Dariusz Łukasiewicz Nędza u bogatych sąsiadów. Pauperyzm w Prusach w XIX wieku do 1871 roku   Ewelina Ziomek Działalność generała brygady Aleksandra Litwinowicza w okresie sprawowania funkcji II wiceministra spraw wojskowych w latach 1936–1939   Maria Łopuch Szczecińskie szkoły tysiąclatki       Recenzje i artykuły recenzyjne   Patryk Pleskot Jacky Challot w trzech odsłonach. O książce Radosława Ptaszyńskiego Jacky Jean Etienne Challot. Przyjaciel Solidarności, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2013   Michał Siedziako Niemiecki historyk o tożsamości polskiego Szczecina. Uwagi na marginesie książki Jana Musekampa Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013   Ewa Gwiazdowska Cedynia i okolice poprzez wieki, red. Paweł Migdalski, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Chojna–Szczecin 2013   Piotr Frąckowiak Wojciech Gibczyński, Tomasz Witkiewicz, Katalog szerfów pomorskich, Szczecin 2011     22,00 zł koszyk,powiedz, 482
22,00 zł
Studia Maritima vol. XXVII/1
images/min/product_mid/1421655922_Studia Maritima vol. XXVII.jpg Studia Maritima vol. XXVII/1 Rok wydania 2014 Marian Rębkowski (Szczecin) Stone Houses, Glazed Jugs And Pilgrim Badges. An Archaeological Contribution to the Problem of the Cultural Unity of the Hanseatic Towns in the Baltic Region O wspólnocie kulturowej nadbałtyckich miast hanzeatyckich w świetle archeologii   Iwona Wierzchowiecka-Rudnik (Koszalin) The Problem of Piracy in the Relationship between the Christians and Arabs from Northern Africa between 11th and 15th Centuries Problem piratów w relacjach żeglugowych pomiędzy chrześcijanami i Arabami z Afryki Północnej od XI do XV wieku   Zygmunt Stefan Zalewski (Olsztyn) The French Conquest of Algiers Podbój Algierii przez Francję   Magda Gawinecka-Woźniak (Toruń) Kirche in Norwegen in der Politik der deutschen Besatzungsmacht und norwegischer Faschisten Kościół w Norwegii w polityce okupanta niemieckiego i norweskich faszystów   Krystian Maciej Szudarek (Szczecin) The British Government and the Naval Disarmament Conference in Geneva (1927) Brytyjski rząd wobec morskiej konferencji rozbrojeniowej w Genewie (1927)   Bolesław Hajduk (Szczecin) The Swedish Trade Unions, Swedish Society and Polish Pro-Independence Emigration in Sweden Toward the Independent Self-Governing Trade Union Solidarity and the Democratic Opposition in the Polish People’s Republic in the Years 1980–1990 Szwedzkie związki zawodowe i społeczeństwo oraz polskie uchodźstwo niepodległościowe w Szwecji wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i opozycji demokratycznej w PRL w latach 1980–1990   Jacek Tebinka (Gdańsk) Ryszard Techman (Szczecin) Vertretern des britischen Konsulardienstes in Stettin in den Jahren 1946–1951 Przedstawiciele brytyjskiej służby konsularnej w Szczecinie w latach 1946–1951   Joanna Kustowska (Szczecin) Parliamentary Election Held in Poland in 2005 and 2007 According to the “The Guardian” Ocena wyborów parlamentarnych w Polsce w latach 2005 i 2007 przez brytyjski dziennik „The Guardian”   25,00 zł koszyk,powiedz, 478
25,00 zł
Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny
images/min/product_mid/1421655156_EPT ZN 807.jpg Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny Rok wydania 2014 (dodruk) Seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki 3(27) ZN 807 KRAJOWY RYNEK TURYSTYCZNY   Ewa Dziedzic Czynniki kształtujące podaż usług noclegowych w Polsce   Piotr Gryszel Problemy rozwoju turystyki społecznej na polskim rynku turystycznym    Krystyna Krzyżanowska Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej   Robert Kubicki, Magdalena Kulbaczewska Modelowanie i prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Polsce   Marcin Molenda Rynek turystyczny – ocena zmian przez przedsiębiorstwa turystyczne i konsumentów usług turystycznych   Edyta Pijet-Migoń Dziesięć lat „otwartego nieba” nad Polską - implikacje dla turystyki   Grażyna Rosa Transport pasażerski w Polsce jako czynnik rozwoju turystyki krajowej   Jan Sikora Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, w kontekście perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Analiza wyników badań empirycznych   Mariusz Sołtysik, Wojciech Fedyk, Bartłomiej Walas Metody i narzędzia oceny skuteczności wdrażania strategii rozwoju turystyki oraz produktów turystycznych. Zróżnicowania regionalne i lokalne         POPYT NA RYNKU TURYSTYCZNYM   Jadwiga Berbeka Możliwości powstania polsko-węgierskiego rynku turystyki społecznej dzięki projektowi OFF2013   Jerzy Gospodarek Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych   Aleksandra Grobelna Autonomia w procesie pracy i jej znaczenie dla doskonalenia relacji usługowych w hotelarstwie   Beata Meyer, Anna Gardzińska Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii–Pomorza Przedniego)   Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym   Marek Więckowski Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation)  – zarys problemu   Jacek M. Ruszkowski Turystyka transgraniczna w Polsce jako narzędzie budowania współpracy na pograniczu wschodnim   Renata Seweryn Dochód jako determinanta uczestnictwa w turystyce mieszkańców wybranych  krajów Unii Europejskiej   35,00 zł koszyk,powiedz, 477
35,00 zł
Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny
images/min/product_mid/1421654905_EPT ZN 806.jpg Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny Rok wydania 2014 (dodruk) Seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki 2(26) ZN 806 FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU TURYSTYCZNYM   Małgorzata Bednarczyk Propozycja metodyczna badań regionalnego potencjału innowacyjności w perspektywie przedsiębiorstw turystycznych   Katarzyna Biełuszko Polityka cenowa polskich hoteli ekskluzywnych w elektronicznych kanałach dystrybucji usług hotelarskich   Krzysztof Borodako Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym – wyniki badań empirycznych   Irena Jędrzejczyk Innowacyjność funkcjonalno-organizacyjna przedsiębiorstw na rynku turystycznym   Dagmara Plata-Alf „Organizacje bez ścian” – proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej   Grzegorz Karapuda, Marta Sidorkiewicz Kreowanie specjalnej oferty hotelarskiej w oparciu o segmentację klientów. Studium przypadku   Zygmunt Sysiak Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku turystycznym wobec współczesnych wyzwań   Anna Tokarz-Kocik System motywacyjny i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie wybranego hotelu   Ewa Wszendybył-Skulska Zarządzanie kompetencjami w branży hotelarskiej         REGIONALNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO   Krzysztof Celuch Kreowanie i promocja branży targowo-kongresowej w województwie świętokrzyskim jako nowej postaci produktu na rynku turystycznym   Andrzej Hadzik, Rajmund Tomik Znaczenie rekreacji fizycznej we współczesnej turystyce uzdrowiskowej na przykładzie badań gości górnośląskich kurortów   Mikołaj Jalinik Kierunki zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego Puszczy Białowieskiej   Rafał Maćkowiak Znaczenie drugich domów dla funkcjonowania rynku turystycznego w gminie Rewal   Marta Bordun, Beata Meyer, Agnieszka Sawińska Polityka lokalna w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji w Szczecinie   Mariusz Sołtysik, Piotr Oleśniewicz, Dariusz Ilnicki, Wojciech Fedyk Zróżnicowanie udziału sektora społecznego w rynku turystycznym i sportowo-rekreacyjnym podmiejskich gmin Dolnego Śląska   Katarzyna Orfin Kształtowaniu turystycznego wizerunku obszaru w oparciu o wydarzenia. Studium przypadku The Tall Ships’ Races 2007 i 2013 w Szczecinie Andrzej Rapacz, Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska Możliwości i kierunki rozwoju rynku spa & wellness na Dolnym Śląsku   Adam R. Szromek – Prospektywność koncepcji ewolucji obszarów turystycznych próba identyfikacji czynników podnoszących użyteczność koncepcji deskryptywnych   Edward Wiśniewski Kształtowanie produktów na lokalnym rynku turystycznym na przykładzie Kołobrzegu   Jan Zawadka Preferencje seniorów dotyczące wypoczynku na wsi na terenie Lubelszczyzny i Podlasia   Piotr Zawadzki Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w powiecie jeleniogórskim   35,00 zł koszyk,powiedz, 476
35,00 zł
  Promocje
  Księgarnia MINERWA

  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  IBUK.PL

  Bestsellery
  Promocje
  Szybki kontakt

  Dział Marketingu i Sprzedaży

  Telefon:
  (91) 444 20 06
  (91) 444 20 09
  Faks:
  (91) 444 21 52
  E-mail:
  Zamówienia
  Pomoc

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.