Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918
images/min/product_mid/1425042618_Krzak.jpg I Wojna Światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914-1918 Możliwość zakupienia publikacji na stronie wydawcy. Rok wydania 2014 Andrzej Malinowski Polityka i pieniądze. Wielkie mocarstwa wobec Bułgarii i jej udziału w I wojnie światowej na przełomie 1914 i 1915 roku   Henryk Walczak Sprawa przystąpienia do Rumunii do wojny w polityce międzynarodowej 1914-1916   Tadeusz Czekalski Układ Toptani - Pašić i jego następstwa. Relacje albańsko-serbskie w pierwszym roku Wielkiej Wojny   Sandra Kochanowicz Grecja na granicy neutralności i wojny. Przystąpienie Grecji do Wielkiej Wojny 1917 r.   Andrzej Aksamitowski Zmagania włosko-austriackie podczas I wojny światowej. Wojna w górach   Jarosław Rubacha Działania wojenna w Macedonii   Danuta Gibas-Krzak Zbrodnie wojenne popełnione na Serbach przez wojska i władze okupacyjne państw centralnych w latach 1914-1918   Andrzej Krzak Działania partyzanckie i powstańcze w Serbii w latach 1916-1917   Heiko Brendel "Better to die as an Insurgent Than to Starve to Death" Guerilla warfare and counter-insurgency in Austro-Hungarian occupied Montenegro, 1916-1918   Mateusz Zulczyk Udział wojsk rosyjskich w walkach na Froncie Salonickim 1915-1917. Przygotowanie, organizacja i działania bojowe rosyjskich brygad ekspedycyjnych   Wojciech Szczepański Serbski odwrót przez Albanię na przełomie 1915/1916 r. Jak doń doszło, jak zapamiętali go Serbowie?   Andrzej Dubicki Rumuńskie służby wywiadowcze w okresie I wojny światowej   Łukasz Reszczyński Piechota jako najsilniejsza broń armii Królestwa Serbii w 1914 roku   Dariusz Wybranowski Bośniackie formacje zbrojne w armii austro-węgierskiej i ich udział na frontach I wojny światowej - zarys problemu   Dariusz Faszcza Armia Królestwa Bułgarii w przededniu przystąpienia do I wojny Światowej   Tomasz Grzywański Armia turecka w Pierwszej Wojnie Światowej na Bałkanach - organizacja i plany użycia   Wiesław Walkiewicz Zmagania o Triest - ostatni front u zmierzchu wojny powszechnej   Ivana Mitrović A decade before the War - a military organization in Serbia 1904-1914   Wojciech Szwed, Anna Zorman Jeńcy serbscy w Lamsdorf w latach 1916-1918     Spis map, szkiców, zdjęć, tabel i wykresów Bibliografia Indeks nazwisk     42,00 zł powiedz, 493
42,00 zł
Stałość i zmienność w językach i kulturach świata Tom I (publik.dostępna na indywidualne zamówienie)
images/min/product_mid/1424257598_Stalosc i zmiennosc - okladka.jpg Stałość i zmienność w językach i kulturach świata Tom I (publik.dostępna na indywidualne zamówienie) Rok wydania 2014 Publikacja Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego Publikacja dostępna na indywidualne zamówienie Słowo wstępne  Życiorys naukowy Profesor Ewy Komorowskiej Dorobek naukowy Profesor Ewy Komorowskiej Mirosława Białoskórska, Nazwy kosmetyków do pielęgnacji skóry ciała, twarzy i włosów w polszczyźnie połowy XIX wieku  Halina Chodurska, Liczby zaklęte w nazwach roślin na wschodzie Słowiańszczyzny (świat duchowy)  Simón José Suárez Cuadros, La constancia y la variabilidad en el nivel  léxico de las lenguas. Ejemplos en ucraniano, ruso y español  Artur Czapiga, Analiza sposobów osłabienia siły przekazu aktu mowy aprobata na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego  Zofia Czapiga, Wypowiedzenia wykrzyknikowe jako sposób wyrażania emocji w języku rosyjskim i polskim  Maryse Dennes, Le renouveau de l’herméneutiqueà travers la reprise en compte de l’œuvre de Gustav Chpet  Vladimir Dubiczynski, Tilmann Reuther, Лексикографическое описание межъязыковых омонимов и паронимов  Oleg Fedosov, Жестовые фразеологизмы в межъязыковом сопоставлении (по материалам русского и чешского языков)  Roman Gawarkiewicz, Polacy, Niemcy i Rosjanie w zwierciadle auto- i heterostereotypów  Kazimierz Górka, Niekorzystne skutki wpływu języka angielskiego na polszczyznę w dobie globalizacji  Agnieszka Lis-Czapiga, Liryka pejzażowa Siergieja Makowskiego w kontekście tradycji romantycznej  Hubert Łaszkiewicz, La discordia concordans. L’esprit baroque chez  les jésuites Maciej Kazimierz Sarbiewski et Baltasar  Gràcian y Morales  Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Zmiany w programach nauczania językoznawstwa na krakowskiej anglistyce  Marzenna Mioduszewska, Towards a more uniform approach  to perception, communication and language  Walery Mokijenko, Русские ответные реплики как часть современной диалогической культуры (о словаре В.Т. Бондаренко)  Harald Nilsen, Ewa Jarvoll Nilsen, The notion of culture – who decides  and who should we believe?  Zoja Nowożenowa, Языковая мода в современном публичном дискурсе России: постоянство изменчивого  Maryla Papierz, Części mowy – stałość i zmienność w (meta)języku Anna Pięcińska, Znów fala za falą do burt się przytula – językowy obraz  fali w polskich szantach  Neda Pintarić, Zoo-afektivi kao sastavnica pragmafrazema u pozdravnoj strukturi  Barbara Podolak, O namiotach i ich roli w życiu Osmanów  Enrique F. Quero Gervilla, Перевод именных групп с нулевым актуализатором в функции предикатива с русского языка на испанский  Adrianna Seniów, Nazwy strojów kobiecych w XIX-wiecznym Przewodniku dla dam – czyli o skromnych i niewinnych sposobach podobania się  Andrzej Skrendo, O zmienności kategorii tekstu  Marek Stachowski, O jednej czajce i dwóch szajkach w językach  słowiańskich – uwagi etymologiczne  Danuta Stanulewicz, Stałość i zmienność w polskim leksykonie barw: ewolucja nazw barw niebieskich  Barbara Stawicka-Pirecka, Lydia Cabrera – „Murzyńskie bajki z Kuby”. Narracje magiczne i ich wewnętrzna dramaturgia  Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska-Narloch, Hasła promujące  Bydgoszcz – próba analizy językowo-stylistycznej  Ewa Teodorowicz-Hellman, Parę refleksji na temat interpretacji pojęcia humanizm we współczesnej kulturze szwedzkiej  Eva Tibenská, Stálosť a premenlivosť vo vetných štruktúrach  Dorota Tubielewicz Mattsson, Polki, Szwedki – horyzonty tożsamości w międzywojennej prozie społecznej Ivana Vidović Bolt, Joanna Szerszunowicz, Językowo-kulturowy obraz osła w języku chorwackim i polskim  Harry Walter, Ева Коморовска как зеркало немецкой фразеологии  Jadwiga Waniakowa, Stałość i zmienność w nazwach roślin  Karin Weise, Die Darstellung des einfachen Futurs im Portugiesischen, Spanischen, Französischen und Italienischen in Anfangskursen  für deutschsprachige Lernende  Włodzimierz Wysoczański, Nowe (na tle dawniejszych) zestawienia  i niektóre połączenia wyrazowe z komponentem-nazwą barwy białej Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Polsko-ukraińskie wyrazy zdradliwe. Pułapki gramatyczne       59,00 zł koszyk,powiedz, 490
59,00 zł
Barwa w języku, literaturze i kulturze Tom IV (publikacja dostępna na indywidualne zamówienie)
images/min/product_mid/1424256362_Barwa w jezyku IV - okladka.jpg Barwa w języku, literaturze i kulturze Tom IV (publikacja dostępna na indywidualne zamówienie) Rok wydania 2013 Publikacja Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego Publikacja dostępna na indywidualne zamówienie Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz  Barwa w języku, literaturze, kulturze, polityce, sporcie i sztuce – kilka słów wstępu    BARWA W JĘZYKU   Ewa Rogowska-Cybulska  Motywy światła i ciemności  w etymologiach ludowych polskich toponimów   Ewa Komorowska, Agnieszka Szlachta Niepodstawowe nazwy  barwy zielonej w języku polskim i rosyjskim Angelo Sollano Kolor zielony w języku i kulturze włoskiej: przyroda, zazdrość i kosmici    Joanna Świgoń Złoto i barwa złota w angielskich i polskich  związkach frazeologicznych Dorota Gonigroszek  Czerń w języku japońskim i szwedzkim  – analiza wyników badania ankietowego   BARWA W LITERATURZE   Mirosława Białoskórska Obrazy poetyckie z komponentem  barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa Piotr Michałowski  Zieleń Leśmiana. Monochromatyczne  przechadzki po niektórych światach  i zaświatach przedstawionych Adrianna Seniów Właściwości stylistyczno-semantyczne  barwy białej w językowej kreacji zimowych pejzaży na przykładzie wierszy Juliana Tuwima Bogdan Łazarenko  Symbolika barw we współczesnej  poezji ukraińskiej Adam Gorlikowski Nazwy barw w poezji  Willibalda Omankowskiego Danuta Stanulewicz  Nazwy barw w opowiadaniu Portret  dziewczyny na zielonym tle Stanisławy Fleszarowej-Muskat Joanna Leman Barwa czerwona w powieści  Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa   BARWA W POLITYCE I SPORCIE    Ewa Teodorowicz-Hellman Nazwy barw we współczesnym  szwedzkim dyskursie politycznym Izabela Kępka Barwy klubów piłkarskich jako nośnik wartości  – na podstawie przyśpiewek kibiców piłki nożnej  polskiej ekstraklasy   BARWA W SZTUCE I KULTURZE  Joanna  Zakrzewska Kimona tęczą tkane Małgorzata Marczak Symbolika bieli i czerwieni  w kulturze bułgarskiej Barbara Kosik-Szwejkowska O czarnej mantylce słów kilka.  Barwa czarna w kulturze Hiszpanii   VARIA  Ewa Komorowska, Danuta Stanulewicz Konferencja  „Progress in Colour Studies”, Glasgow 2012 – sprawozdanie     38,00 zł koszyk,powiedz, 489
38,00 zł
Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
images/min/product_mid/1423127152_Prasa szkolna....jpg Prasa szkolna – teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Rok wydania 2015 Książka dr Pauliny Olechowskiej to obszerne opracowanie dotyczące prasy szkolnej. Powinno ono zainteresować zarówno studentów kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna, jak i studentów historii, kulturoznawstwa, socjologii i –oczywiście – studentów filologii polskiej, którzy jako przyszli nauczyciele poloniści zapewne sięgną po wiadomości na temat funkcji i tematyki prasy szkolnej. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów – pierwszy poświęcono polskiej tradycji pism szkolnych, przede wszystkim XX i XXI wieku. Na drugi rozdział składają się teoretyczne rozważania na temat prasy szkolnej, która – ze względu na swoją formalnoprawną odmienność od środków masowych – ma złożo­ny i kłopotliwy charakter. Autorka proponuje więc nową definicję prasy szkolnej. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano wyniki badań własnych: w trzecim przedstawiono wyniki badań ilościowych, w czwartym – typologizację funkcji prasy szkolnej, która oprócz zadań dydaktycznych i kształcących, pozwala na podejmowanie działań infor­macyjno-dokumentacyjnych, indywidualizujących i socjalizujących, a także inspirują­co-aktywizujących, kulturotwórczych i rozrywkowych, integracyjnych i promocyjnych. W rozdziale piątym omówiono tematykę badanej prasy zgodnie z przyjętym podzia­łem na główne kręgi tematyczne. Ostatni rozdział poświęcono natomiast realizowanym w województwie zachodniopo­morskim konkursom kierowanym do szkolnych redakcji. Niniejsza praca jest pierwszym tego typu sys­temowym opisem regionalnych wydawnictw szkolnych. Nie ma dotychczas w badaniach medioznawczych pracy równie gruntownie, autorsko i analitycznie opracowującej wybrany fragment systemu komunikacji społecznej.             29,00 zł koszyk,powiedz, 486
29,00 zł
Wkrótce w naszej ofercie ...
Od pióra do sieci. Zmienne media literatury
Od pióra do sieci. Zmienne media literatury
  Promocje
  Księgarnia MINERWA

  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  IBUK.PL

  Bestsellery
  Promocje
  Szybki kontakt

   Marketing i Sprzedaż

  Telefon:
    (91) 444 20 06
  (91) 444 20 09
  Faks:
    (91) 444 21 52
  E-mail:
    Zamówienia
  Pomoc
  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.