Kategorie
Nowości
Informacje
Polecamy
Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej
images/min/product_mid/1413444715_Partyjnie czy....jpg Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej Rok wydania 2014   Wybory do struktur władzy lokalnej mają swoją specyfikę. Po pierwsze, elekcje samorządowe odbywają się na kilku płaszczyznach. Obywatele głosują na swoich przedstawicieli do rad gmin (miast), rad powiatów i sejmików wojewódzkich, a ponadto wybierają także prezydentów lub burmistrzów miast oraz wójtów gmin. Po drugie, wybory te są przeprowadzane w różnych pod względem wielkości jednostkach – od małych gmin do kilkusettysięcznych metropolii. Po trzecie, w wyborach samorządowych istotną rolę odgrywają nie tylko partie polityczne, ale również lokalne komitety wyborcze. Właśnie zagadnienie zdobywania władzy lokalnej przez partie polityczne i lokalne ugrupowania jest przedmiotem zainteresowania Autorów, którzy w niniejszej publikacji zamieścili swoje szkice.     Michał Siedziako, Wpływy partii politycznych na Pomorzu Zachodnim   Magdalena Musiał-Karg, Partyjnie czy niepartyjnie? Wybory samorządowe w woj. lubuskim, pomorskim oraz wielkopolskim   Krzysztof Kowalczyk, Prezydencjalizacja wyborów samorządowych w Szczecinie w 2010 r.   Łukasz Listwoń, Bezpartyjny znaczy lepszy? Wybory burmistrzów i prezydentów na Pomorzu Zachodnim w 2010 r.   Arkadiusz Krawcewicz, Burmistrz kontra ekolodzy. Wybory do samorządu szczecineckiego w 2010 r.   Joanna Kot, Apolityczność prezydenta Stargardu Szczecińskiego źródłem sukcesu rozwojowego miasta? Analiza rządów Sławomira Pajora po wyborach w 2010 r.   Maciej Drzonek, Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast   Joachim von Wedel, „Rzeczowość” głównym celem w programach Wolnych Stowarzyszeń Wyborczych w RFN   Piotr Prokop, Aktywność szczecińskiego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości podczas wyborów samorządowych w 2010 r.   Wybór literatury Autorzy   17,00 zł koszyk,powiedz, 461
17,00 zł
Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989
images/min/product_mid/1413286059_Recepcja kultury.jpg Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989 Rok wydania 2014   Przedmiotem zainteresowania Autorki niniejszej rozprawy są obrazy Stanów Zjednoczonych powstałe w okresie od 1945 do 1989 roku, przed­stawione w formie niefikcjonalnej, a stworzone przez wybranych pisarzy pol­skich, zarówno tych, którzy zdecydowali się pozostać w Ameryce na stałe, jak i tych, którzy pojechali tam na krótko, w celach definiowanych przy tym bardzo indywidualnie. Te dwie grupy różniące się między sobą niemal wszyst­kim – motywacją wyjazdu, statusem materialnym, dorobkiem intelektual­nym i literackim oraz wiekiem, prezentują jednak zbliżony sposób myślenia o Ameryce. Intencją Autorki jest wykazanie, że na sposób przekazu wpływała ich ścisła identyfikacja z polską inteligencją – warstwą, która kształ­towała się przez doświadczenie historyczne i przekazywany z pokolenia na pokolenie system wartości. Różnice w przekazie wynikają z ówczesnych wydarzeń politycznych, gospodarczych czy społecznych, lecz sama treść jest wystarczająco zbieżna, by można było mówić o pewnej ciągłości kulturowej przekazywanej latami.                                                                                               ( fragment Wstępu)   I. Hermeneutyka Hansa Georga Gadamera jako metoda postrzegania relacji międzykulturowych   II Ameryka pisarzy emigracji wojennej 1. Józef Wittlin, czyli Novum Eboracum 2. Jan Lechoń, czyli Polska nad Hudsonem 3. Aleksander Hertz, czyli Amerykanin z wyboru   III Ameryki Czesława Miłosza, czyli dwa razy do tej samej rzeki   IV Przed i tuż po „odwilży” 1. Zygmunt Kałużyński, czyli Ameryka z drugiej ręki 2. Jerzy Putrament, czyli aparatczyk-purytanin 3. Grzegorz Jaszuński, czyli alfabet z lukami 4. Stanisław Mierzeński, czyli próba uczciwości 5. Stanisław Helsztyński, czyli profesor w swoim żywiole   V Przez pryzmat „International Writing Program” 1. Leszek Elektorowicz, czyli spojrzenie z góry 2. Jan Józef Szczepański, czyli pisarz-antropolog 3. Zbigniew Bieńkowski, czyli Ameryka w literaturze 4. Andrzej Kijowski, czyli pamiętnik egotysty 5. Julia Hartwig i Teresa Hołówka, czyli kobiecy punkt widzenia   VI Głosy lat osiemdziesiątych 1. Tomasz Jastrun, czyli śladami „Solidarności” 2. Miron Białoszewski, czyli uroki Ulicy 42 3. Wojciech Karpiński, czyli Ameryka jako muzeum 4. Grzegorz Musiał, czyli tam źle i tu niedobrze     Konkluzje Bibliografia The reception of American culture in Polish non-fiction prose in the years 1945–1989 (Summary)     29,00 zł koszyk,powiedz, 460
29,00 zł
Integracja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie
images/min/product_mid/1412771599_Hempolinska.jpg Integracja struktury Ja a psychologiczne przystosowanie Rok wydania 2014 Autorka podejmuje w książce próbę odpowiedzi na pytanie o wartość adaptacyjną złożoności Ja.Część teoretyczna dotyczy poznawczych koncepcji Ja oraz miar struktury Ja. Cześć empiryczna natomiastopisuje badania własne autorki zainspirowane badaniami Linville, Donahue i Showers. Ze względu na wartośćpoznawczą i dydaktyczną książka jest polecana jako lektura studentom psychologii i praktykom.   Rozdział pierwszy.   Rola integracji osobowości w różnych koncepcjach psychologicznych człowieka 1.1. Teorie behawiorystyczne 1.2. Teorie psychoanalityczne 1.3. Teorie cech 1.4. Teorie społeczno-poznawcze 1.5. Teorie egzystencjalno-fenomenologiczne   Rozdział drugi.   Teorie Ja i istota integracji wewnętrznej 2.1. Klasyczna psychologia Ja Williama Jamesa 2.2. Teoria Gordona Allporta 2.3. Teorie fenomenologiczne 2.3.1. Pojęcie Ja według Carla Rogersa 2.3.2. Teoria polifonicznego Ja Huberta Hermansa 2.4. Teorie poznawczo-społeczne 2.4.1. Teoria prototypu Ja Teodora Benjamina Rogersa 2.4.2. Teoria systemu schematów Ja Hazel Markus 2.4.3. Teoria możliwych Ja Hazel Markus i Pauli Nurius 2.4.4. Psychokulturowe Ja Hazel Markus i Shinobu Kitayamy 2.4.5. Teoria Nancy Cantor i Johna F. Kihlstroma 2.4.6. Teoria rozbieżności Ja E. Tory’ego Higginsa 2.4.7. Organizacja struktury Ja w schematach działań społecznych 2.5. Podsumowanie   Rozdział trzeci.   Miary integracji struktury Ja 3.1. Złożoność Ja 3.2. Zróżnicowanie Ja 3.3. Model ewaluatywnej organizacji struktury Ja Carolin J. Showers 3.4. Badania związków miar struktury Ja i przystosowania   Rozdział czwarty.   Integracja struktury Ja jako istotny czynnik modyfikujący psychologiczne przystosowanie. Badanie własne 4.1. Koncepcja integracji struktury Ja jako czynnika modyfikującego psychologiczne przystosowanie 4.2. Problem badawczy i hipotezy, model i próba badawcza 4.3. Opis metody badawczej 4.3.1. Miary integracji struktury Ja i sposób ich obliczania 4.3.2. Miary przystosowania 4.4. Analiza wyników 4.4.1. Charakterystyka trzech grup przystosowania wyłonionych za pomocą analizy skupień 4.4.2. Miary integracji struktury Ja w trzech grupach przystosowania 4.4.3. Pozytywna versus negatywna integracja lub przedziałowość w trzech grupach przystosowania 4.4.4. Miary integracji Ja a inne miary przystosowania 4.4.5. Związki miar integracji Ja z wybranymi cechami osobowości 4.4.6. Zależności między miarami struktury Ja 4.4.7. Związki między miarami przystosowania   Rozdział piąty.   Dyskusja wyników 5.1. Miary integracji Ja a przystosowanie 5.2. Związki między miarami integracji struktury Ja 5.3. Związki między miarami przystosowania 5.4. Podsumowanie   Zakończenie Załączniki Literatura Summary Spis tabel, rysunków i wykresów   29,00 zł koszyk,powiedz, 459
29,00 zł
Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 825
images/min/product_mid/1412769366_Marketing przyszlosci 2014 ZN 825.jpg Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 825 Rok wydania 2014 Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 36   CZĘŚĆ PIERWSZA. Kierunki zmian w zachowaniach konsumentów   Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło – Zachowania zakupowe Polaków w świetle badań własnych   Iwona Escher, Joanna Petrykowska – Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku Żywności ekologicznej   Leszek Gracz – Loyalty of “young adults” towards internet shops   Joanna Kos-Łabędowicz – Oczekiwania konsumentów względem internetowych źródeł informacji – wyniki badań   Robert Maik – Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym   Joanna Newerli-Guz, Paulina Szychowska – żywność pochodzenia morskiego jako produkt luksusowy   Anna Niedzielska – To nie jest kraj dla starych ludzi, czyli marketing 60+ w Polsce   Agnieszka Niezgoda – Czas wolny jako determinanta marketingu usług turystycznych   Beata Nowotarska-Romaniak – Nowe uwarunkowania wpływające na zachowania klientów w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej   Wanda Patrzałek – Consumption as a form of image self-creation of the young people   Joanna Pikuła-Małachowska – Zachowania konsumentów na rynku kosmetyków w świetle badania własnego   Grażyna Rosa – Zachowania konsumentów na rynku pasażerskich usług transportowych   Adam Sagan – Role zakupowe a cele alokacji dochodów w rodzinie   Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta – Student kierunku turystyka i rekreacja jako konsument usługi edukacyjnej w uczelni wychowania fizycznego   Monika Skorek, Katarzyna Dziewanowska, Agnieszka Kacprzak – Zakupy – przymus czy przyjemność? Analiza motywacji współczesnych konsumentów w świetle badań jakościowych   Maria Śmiechowska, Przemysław Dmowski – Barwa jako element marketingu sensorycznego i ważny czynnik wyboru produktu   Joanna Wardzała – Internet czy centrum handlowe? Strategie zakupowe młodych mieszkańców wybranych miast   Romuald Zabrocki – Postawy i zachowania konsumentów usług gastronomii handlowej   Mirosław Zalech – Wizerunek biura turystycznego a postrzegane przez klientów ryzyko związane z organizacją podróży     CZĘŚĆ DRUGA. Rozwój instrumentów komunikacji marketingowej   Agnieszka Dejnaka – Media społecznościowe jako obszar pozyskiwania informacji zakupowej   Magdalena Dołhasz – Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw   Ewa Jerzyk, Kamil Wyczyński – Wpływ negatywnej informacji o celebrycie na wizerunek wspieranej marki   Andrzej Kowalkowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Adam Rudzewicz – Percepcja klientów w zakresie nowoczesnych technik sprzedaży   Anna Kozłowska – Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń   Barbara Mróz-Gorgoń – Blogosfera modowa w procesie informacyjno- -decyzyjnym   Joanna Nogieć – Fotokody – chwilowa moda czy narzędzie łączące z cyberprzestrzenią   Alina Oczachowska – Sport i sportowcy w służbie wielkich marek   Kamila Peszko – Wybory reklamodawców w świetle badań – wiodące i tracące na popularności nośniki reklamowe   Beata Tarczydło – Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci. Studium przypadku     46,00 zł koszyk,powiedz, 458
46,00 zł
Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 824
images/min/product_mid/1412768408_Marketing przyszlosci 2014 ZN 824.jpg Marketing przyszłości 2014 Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 824 Rok wydania 2014 Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego  i instytucjach publicznych Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 35   CZĘŚĆ PIERWSZA. Kierunki i dylematy rozwoju marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych   Barbara Iwankiewicz-Rak – Kierunki zmian działań marketingowych organizacji pozarządowych   Rafał Klóska – Brand of the region in context of socio-economic development in Poland   Arkadiusz Kulig, Grażyna Nowaczyk – Badania nad marką szkoły wyższej   Jacek Michalak – Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu   Adam Rudzewicz, Mariola Grzybowska-Brzezińska – Wizerunek Olsztyna w oczach jego mieszkańców   Renata Seweryn – Korzystanie z usług przewodnickich w dobie rozwoju nowoczesnych technologii na przykładzie Krakowa   Urszula Szulczyńska – Strategie konkurencyjne wyższych uczelni w Polsce   Marzena Walasik, Aleksander Lotko – Modele marketingowe instytucji badawczych i naukowych   Katarzyna Walkowiak – Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej   Marzena Wanagos – Wsparcie rozwoju lokalnego przez działania marketingowe władz samorządowych   Joanna Wyrwisz – Event jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina   Piotr Zawadzki – Wykorzystanie wizerunku znanych osób w promocji miasta na przykładzie Jeleniej Góry     CZĘŚĆ DRUGA. Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój   Barbara Kos – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – mit czy rzeczywistość?   Magdalena Maciaszczyk – CSR szansą dla osób niepełnosprawnych   Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska – Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia   Robert Nowacki – Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody   Iwona Wilk – Komunikacja z rynkiem docelowym w ramach marketingu zrównoważonego   Lucyna Witek – Typologia konsumentów na rynku produktów ekologicznych   Sabina Zaremba-Warnke – Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako determinanta przeobrażeń marketingu     CZĘŚĆ TRZECIA. Znaczenie miejsca pochodzenia produktów   Paweł Bryła – Postrzeganie autentyczności jako determinanta zachowań konsumentów na rynku regionalnych i ekologicznych produktów Żywnościowych   Marcin Gąsior – Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania   Agnieszka Smalec – Jarmarki jako forma promocji produktów tradycyjnych   Andrzej Szromnik – The consumer ethnocentrism diagnosis of Poles, Slovakians and Romanians with the use of the CETSCALE method   Elżbieta Wolanin-Jarosz – The effect of the product’s country-of-origin and Polish, Ukrainian and Romanian consumers’ purchasing decisions    46,00 zł koszyk,powiedz, 457
46,00 zł
Marketing przyszłości 2014. Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 823
images/min/product_mid/1412766968_Marketing przyszlosci 2014 ZN 823.jpg Marketing przyszłości 2014. Trendy. Strategie. Instrumenty ZN 823 Rok wydania 2014 Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 34   CZĘŚĆ PIERWSZA. Problemy zarządzania i marketingu w konkurencyjnym otoczeniu   Rafał Czyżycki – Brand of the investment fund companies and risk  of an investment at a capital market for an individual investor   Ema Halawach, Aliaksandr Rubakhau – Выбранные аспекты управления маркетинговыми рисками туристических предприятий   Joanna Hernik – Istota innowacji w aspekcie ewoluującego otoczenia   Elżbieta Kanak, Mirosława Pluta-Olearnik – Uwarunkowania rozwoju polskich przedsiębiorstw deweloperskich   Regina Klimowska – Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych   Urszula Kłosiewicz-Górecka, Katarzyna Wasilik – Dylematy niezależnych i sieciowych przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego   Wioleta Łagowska – Kondycja przemysłu motoryzacyjnego i jego wpływ na pozostałe gałęzie gospodarki   Karolina Łopacińska – Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm chińskich   Sylwester Makarski – Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw regionu podkarpackiego   Dariusz Oczachowski – Na korzyść albo na niekorzyść – wykorzystywanie wybranych koncepcji w praktyce marketingowej   Karolina Orzeł – Korzyści z przynależności do systemu franczyzowego w branży FMCG – wyniki badań w województwie małopolskim   Izabela Ostrowska – Analiza zalet i wad korzystania z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na podstawie opinii konsumentów   Józef Perenc – Usługi wynajmu aut osobowych szansą racjonalizacji kosztów firm   Stanisław Skowron – Współpraca małej firmy z siecią handlową – aspekty marketingowe   Grażyna Śmigielska – Innowacje w procesie globalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego   Halina Świeboda – Szanse i zagrożenia jakości życia w społeczeństwie informacyjnym   Beata Świecka, Marcin Koziński – Rola perspektywy czasowej w zadłużeniu gospodarstw domowych. Ujęcie behawioralne   CZĘŚĆ DRUGA. Rola personelu i kreowania relacji w podmiotach rynkowych     Piotr Blicharz, Agata Dziduch – Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni   Łukasz Brych, Przemysław Grobel, Łukasz Skowron – Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów w świetle badań empirycznych lubelskiego sektora galerii handlowych   Piotr Cyrek – Diagnoza zasobów ludzkich i perspektywy zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu detalicznego Anna Dolot – Relacje z bezpośrednim przełożonym jako czynnik motywacji do pracy   Jacek Dziwulski – Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku   Agnieszka Rybowska – Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi klienta   Magdalena Rzemieniak – Modele zarządzania tożsamością organizacyjną   CZĘŚĆ TRZECIA. Znaczenie badań marketingowych i analiz rynku w konkurencyjnym otoczeniu   Stanisław Kaczmarczyk – Wstępne badania marketingowe w cyklu innowacyjnym nowego opakowania   Magdalena Kalińska-Kula – Badania satysfakcji klienta a badanie mystery shopping – relacje substytucyjne czy komplementarne?   Marcin Pigłowski – Ujęcie macierzowe w prognozowaniu liczby notyfikacji w systemie RAPEX wobec wybranych kategorii produktów 46,00 zł koszyk,powiedz, 456
46,00 zł
Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji
images/min/product_mid/1412579393_Schetz.jpg Biologiczny eksternalizm w teoriach percepcji Rok wydania 2014 Książka wpisuje się swoją problematyką w szeroki nurt dociekań z zakresu filozofii kognitywistyki, czy filozofii psychologii poznawczej. Podejmowane w niej zagadnienie natury doświadczenia percepcyjnego rozpatrywane jest w odniesieniu do tradycyjnego już podejścia ekologicznego na gruncie psychologii percepcji oraz rozszerzone na współczesne koncepcje do niego nawiązujące. Wprowadzenie określenia biologiczny eksternalizm ma ułatwić poruszanie się wśród licznych wariacji na temat ekologicznej teorii doświadczenia percepcyjnego oraz wyakcentować dwa główne rysy zgrupowanych pod nim podejść: wiązania percepcji z dynamiczną aktywnością żywych organizmów oraz lokalizowania przedmiotu percepcji w środowisku, a nie w umyśle percypującego podmiotu. Adriana Schetz jest adiunktem w Zakładzie Epistemologii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Publikuje na tematy mieszczące się w problematyce kognitywistyki, psychologii poznawczej, psychologii porównawczej, a także etyki i filozofii języka. Przebywała na stażach zagranicznych w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii.   Część I   Problem reprezentacji umysłowych   Rozdział 1. Podział zmysłów   1. Wprowadzenie 2. Problemy z typologią zmysłów 3. Zmysły jako rodzaje psychiczne 4. Zmysły a moduły 5. Podsumowanie   Rozdział 2. Informacyjne podejście do percepcji   6. Proces przetwarzania informacji 7. Poziomy przetwarzania informacji 8. Rozpoznawanie informacji 9. Podsumowanie   Rozdział 3. Koncepcja obrazów umysłowych a deskryptywizm 10. Klasyczna debata na temat obrazów umysłowych 11. Trudności metafory obrazowej a koncepcja podwójnego kodowania 12. W kierunku deskryptywizmu 13. Wiedza milcząca a język myśli 14. Podsumowanie     Część II   Percepcja a środowisko   Rozdział 1. Kształtowanie się teorii ekologicznej   1. Wprowadzenie 2. Psychologia humanistyczna – psychologia eksperymentalna 3. Motoryczna teoria percepcji 4. Percepcja a kontrola działania 5. Koncepcja żywego obrazu siatkówkowego 6. Zmysły jako systemy percepcyjne 7. Ekologiczna teoria percepcji 8. Podsumowanie   Rozdział 2. Główne założenia teorii ekologicznej 9. Podejście biologiczne 10. Pojęcie zagnieżdżenia a realizm naiwny 11. Nabywanie afordancji a informacje i wyższe procesy umysłowe 12. Podsumowanie   Część III   Percepcja a życie Rozdział 1. Tradycyjny enaktywizm: Varela, Thompson, Rosch   1. Wprowadzenie 2. Początki klasycznego enaktywizmu: komputacja czy ucieleśnienie poznania? 3. Teleologizm: biologia spotyka się z filozofią 4. Kantowskie ujęcie celowości a kategoria metabolizmu 5. Teleologizm przyczynowy 6. Podsumowanie   Rozdział 2. Neurofenomenologia: Varela, Thompson, Hanna 7. Podmiotowość i autopojeza 8. Zachowanie 9. Tradycyjny enaktywizm, neurofenomenologia i teoria ekologiczna 10. Świadomość i emergencja 11. Neurofenomenologia świadomości a percepcja multistabilna 12. Analiza fenomenologiczna 13. Koneksjonizm obliczeniowy 14. Podsumowanie     Część IV   Percepcja a działanie   Rozdział 1. Od teorii ekologicznej do radykalnego enaktywizmu 1. Wprowadzenie 2. Antyreprezentacjonizm 3. Świadomość wirtualna 4. Doświadczenie a świadomość 5. Behawioryzm a radykalny enaktywizm 6. Wiedza proceduralna a natura pojęć percepcyjnych 7. Akcjonizm: radykalizacja radykalnego enaktywizmu 8. Podsumowanie   Rozdział 2. Problem nadmiernej intelektualizacji percepcji 9. Istoty niewyrafinowane intelektualnie 10. Kategoryzacja 11. Podsumowanie   Rozdział 3. Świadomość jako forma życia 12. Potrzeba zamiany 13. Teoria teorii a podejście symulacyjne 14. Bezpośrednia znajomość innych umysłów 15. Trudny problem w filozofii umysłu a teza o ucieleśnieniu poznania 16. Podsumowanie     Część V   Percepcja a modalność zmysłowa   Rozdział 1. Pytanie Williama Molyneux a współczesne podejście do modalności zmysłów 1. Wprowadzenie 2. Metodologiczny solipsyzm 3. Eksternalistyczne rozumienie świadomości 4. Podsumowanie   Rozdział 2. Podejście empiryczne 5. Analiza danych 6. Potrzeba stymulacji receptorowej 7. Podsumowanie   Rozdział 3. Przestrzeń egocentryczna 8. Doświadczenie percepcyjne a zachowanie 9. Informatywność międzymodalna 10. Podsumowanie   Rozdział 4. Relacyjne podejście do percepcji 11. Własności kategoryczne, relacyjna koncepcja doświadczenia i radykalny eksternalizm 12. Typy eksternalizmu 13. Radykalny eksternalizm a percepcyjna obecność 14. Przezroczystość świadomości 15. Wrażenia, doświadczenie i ślepota doświadczeniowa 16. Radykalny eksternalizm a przezroczystość doświadczenia 17. Podsumowanie   Część VI   Percepcja a doświadczenie niewerydyczne   Rozdział 1. Alternatywizm w koncepcjach percepcji 1. Wprowadzenie 2. Zasada wspólnego rodzaju 3. To, co się jawi w doświadczeniu 4. To, co konstytuuje treść doświadczenia percepcyjnego 5. Subiektywna nieodróżnialność doświadczeń 6. Podsumowanie Rozdział 2. Alternatywizm a realizm naiwny 7. Składowe alternatywizmu 8. Zasada wspólnego czynnika 9. Negatywne epistemiczne kryterium 10. Alternatywizm a problem wiedzy o innych umysłach 11. Doświadczenie, wiedza, kryteria 12. Podsumowanie Rozdział 3. Symulacja i percepcja 13. Doświadczenie nieobecności 14. Problem wielkiej iluzji 15. Symulacyjny mechanizm percepcji 16. Podsumowanie   Zakończenie Bibliografia 331 Indeks nazwisk Indeks rzeczowy Summary   33,00 zł koszyk,powiedz, 454
33,00 zł
  Promocje
  Koszyk
  ...jest pusty

  Zobacz
  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  IBUK.PL

  Bestsellery
  Promocje
  Szybki kontakt

  Dział Marketingu i Sprzedaży

  Telefon:
  (91) 444 20 06
  (91) 444 20 09
  Faks:
  (91) 444 21 52
  E-mail:
  Zamówienia
  Pomoc

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.