Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Metody nauczania rachunkowości
Szybki podgląd
55,00 zł
Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych. Podejście ilościowe, jakościowe i mieszane
Szybki podgląd
50,00 zł
Sytuacja społeczno-wychowawcza rodziny dziecka z mukopolisacharydozą...
Szybki podgląd
55,00 zł
Polityka Europejska. Koncepcyjne i doktrynalne podstawy na przykładzie Niemiec
Szybki podgląd
55,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Obraz ludzi Podhala i Tatr w inskrypcjach ze starego cmentarza na Pęksowym Brzysku w Zakopanem
Szybki podgląd
55,00 zł
Nie-pokoje twórcze. Antologia tekstów studentek i studentów studiów pisarskich US
Szybki podgląd
50,00 zł
Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji
Szybki podgląd
45,00 zł
Relacja lekarz – pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu
Szybki podgląd
48,00 zł
Polecamy
Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych
Szybki podgląd
45,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 r. Tom II Demografia - społeczeństwo - gospodarka

199,00 zł

ISBN/ISSN: 978-83-7972-110-8
Produkt dostępny (120 egz.)
Waga:5.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Ilość:egz.

Rok wydania 2017


Tematyka drugiego tomu Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego nie powinna stanowić

niespodzianki dla czytelników tomu poprzedniego, w którym zapowiedziano niniejsze

wydawnictwo i nakreślono założenia prezentacji danych ilościowych w interesującej nas

przestrzeni. Dlatego też we wstępie do Atlasu mniej uwagi poświęcono kwestiom czysto

„technicznym”, wskazując w zasadzie tylko na nowe rozwiązania, a bardziej skupiono się

na przedstawieniu tła epoki, by osobom nieobeznanym z dziejami regionu stworzyć pewien

kontekst dla odbioru map tematycznych. Oddajemy do rąk czytelnika atlas, nad którym

pierwsze prace rozpoczęto w 2011 roku. W jego skład wchodzi 40 kolorowych map

tematycznych, w większości w skali 1 : 500 000, zawierających też powiększenie dla okolic

Szczecina w skali 1 : 200 000. Mapy te prezentują zagadnienia związane z administracją

i urbanizacją, militaryzacją, strukturą płci oraz wielkością gospodarstw domowych

i zbiorowych (z wyłączeniem koszar), strukturą wieku, źródeł utrzymania i pozycji

w zawodzie, a także wielkości gospodarstw leśnych i rolnych. Mamy nadzieję, że Atlas

przyczyni się do lepszego poznania czy studiowania węzłowych problemów regionu,

a pośrednio i państwa niemieckiego, obecnych w ówczesnej i powojennej publicystyce

czy nauce. Wśród nich należy wymienić sprawy reform administracyjnych, przygotowań

do wojny, starzenia się ludności „od dołu”, niedoborów na wiejskim rynku pracy oraz

ucieczki ze wsi, a także zacofania gospodarczego, agraryzacji i podejmowanych prób

„uzdrowienia” stosunków rolnych. Warto mieć na uwadze, że wszystkie te zagadnienia

były ze sobą powiązane. Oczywiście nie odzwierciedlają one wszystkich istotnych kwestii

odnoszących się między innymi do składu narodowościowego i wyznaniowego (szczególnie

obszar Kaszub oraz Złotowszczyzny – ludność polska) czy wyborów politycznych, jednak

wynika to z prozaicznego faktu: dla poszczególnych gmin nie opublikowano tego rodzaju

                                                                        

                                                                                                                  Ze wstępuhttp://atlashistorycznypomorza.pl/

1. Wstęp


2. 
Metodologia


3. Zarys przemian

3.1. Sytuacja demograficzna

3.1.1. Stan populacji

3.1.2. Bilans ludnościowy

3.1.3. Urbanizacja

3.1.4. Feminizacja

3.1.5. Starzenie się

3.1.6. Regres urodzeń

3.1.7. Elementy ruchu naturalnego

3.2. Stosunki polityczne i ustrój

3.3. Gospodarka i społeczeństwo


4. Lista polskich i niemieckich nazw gmin 
liczących 500 i więcej mieszkańców

    w 1939 roku 
(dzisiejsza polska część byłej pruskiej prowincji pomorskiej)


5. Arkusze mapowe

 

Administracja i urbanizacja

5.1. Zmiany w liczbie podstawowych jednostek komunalnych między 1871 a 1939 rokiem

5.2. Główne zmiany granic administracyjnych między 1871 a 1939 rokiem

5.3. Podział administracyjny – stan na 1 x 1938 r.

5.4. Likwidacja wiejskiego powiatu szczecińskiego (randowskiego) – stan na 1 x 1939 r.

5.5. Liczba ludności w gminach miejskich i wiejskich oraz udział ludności w gminach

       miejskich w ogólnej liczbie ludności w powiatach [%]

 

Militaryzacja

5.6. Liczba mężczyzn będących w służbie wojskowej i robotniczej

5.7. Udział mężczyzn będących w służbie wojskowej i robotniczej w ogólnej liczbie

       ludności męskiej [%]

5.8. Liczba kobiet będących w służbie robotniczej

5.9. Udział kobiet będących w służbie robotniczej w ogólnej liczbie ludności żeńskiej [%]

 

Feminizacja, gospodarstwa domowe i zbiorowe

5.10. Udział ludności żeńskiej w ogólnej liczbie ludności [%]

5.11. Liczba osób na jedno gospodarstwo domowe i zbiorowe

5.12. Liczba dzieci w wieku poniżej 14 lat na jedno gospodarstwo domowe i zbiorowe

 

Relacje wieku

5.13. Udział dzieci w wieku poniżej 6 lat w ogólnej liczbie ludności [%]

5.14. Udział dzieci w wieku od 6 do mniej niż 14 lat w ogólnej liczbie ludności [%]

5.15. Udział młodzieży i dorosłych w wieku od 14 do mniej niż 65 lat w ogólnej liczbie

         ludności [%]

5.16. Udział osób starych w wieku 65 i więcej lat w ogólnej liczbie ludności [%]

5.17. Indeks starości: liczba osób starych w wieku 65 i więcej lat na 100 dzieci

         w wieku poniżej 14 lat

5.18. Wskaźnik obciążenia ekonomicznego: liczba osób w wieku nieprodukcyjnym

         na 100 osób w wieku produkcyjnym

5.19. Zróżnicowanie ludności według głównych grup wiekowych

5.20. Oddalenie taksonomiczne od gminy lub powiatu (wzorzec) o udziałach grup

         wiekowych najbardziej zbliżonych do przeciętnych

 

Źródła utrzymania

5.21. Udział osób utrzymujących się i utrzymywanych z pracy w rolnictwie i leśnictwie

         w ogólnej liczbie ludności [%]

5.22. Udział osób utrzymujących się i utrzymywanych z pracy w przemyśle i rzemiośle

         w ogólnej liczbie ludności [%]

5.23. Udział osób utrzymujących się i utrzymywanych z pracy w handlu, komunikacji

         i transporcie w ogólnej liczbie ludności [%]

5.24. Udział osób utrzymujących się i utrzymywanych z innych źródeł w ogólnej liczbie

         ludności [%]

5.25. Zróżnicowanie ludności według źródeł utrzymania

5.26. Oddalenie taksonomiczne od gminy lub powiatu (wzorzec) o udziałach kategorii

         źródeł utrzymania najbardziej zbliżonych do przeciętnych

 

Pozycja w zawodzie

5.27. Udział samodzielnych osób pracujących na własny rachunek i osób na ich

         utrzymaniu w ogólnej liczbie ludności [%]

5.28. Udział pomagających członków rodzin i osób na ich utrzymaniu w ogólnej liczbie

         ludności [%]

5.29. Udział urzędników i niedecyzyjnych pracowników umysłowych (Angestellte) oraz osób

         na ich utrzymaniu w ogólnej liczbie ludności [%]

5.30. Udział robotników i osób na ich utrzymaniu w ogólnej liczbie ludności [%]

5.31. Udział osób (łącznie z utrzymywanymi) mających inną pozycję w zawodzie

         w ogólnej liczbie ludności [%]

5.32. Zróżnicowanie ludności według pozycji w zawodzie

5.33. Oddalenie taksonomiczne od gminy lub powiatu (wzorzec) o udziałach kategorii

         pozycji w zawodzie najbardziej zbliżonych do przeciętnych

 

Wielkość gospodarstw rolnych i leśnych

5.34. Udział gospodarstw rolnych i leśnych o powierzchni od 0,5 do mniej niż 5 hektarów

         w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych i leśnych [%]

5.35. Udział gospodarstw rolnych i leśnych o powierzchni od 5 do mniej niż 10 hektarów

         w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych i leśnych [%]

5.36. Udział gospodarstw rolnych i leśnych o powierzchni od 10 do mniej niż 20 hektarów

         w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych i leśnych [%]

5.37. Udział gospodarstw rolnych i leśnych o powierzchni od 20 do mniej niż 100 hektarów

         w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych i leśnych [%]

5.38. Udział gospodarstw rolnych i leśnych o powierzchni 100 i więcej hektarów w ogólnej

         liczbie gospodarstw rolnych i leśnych [%]

5.39. Zróżnicowanie gospodarstw rolnych i leśnych według powierzchni

5.40. Oddalenie taksonomiczne od gminy lub powiatu (wzorzec) o udziałach grup

         powierzchni gospodarstw rolnych i leśnych najbardziej zbliżonych do przeciętnych

 

Historischer Atlas Pommerns, Bd. 2:

Demographie – Gesellschaft – Wirtschaft.

Atlas der Gemeinden Pommerns im Jahre 1939

 

Noty o autorach

Ilość stron 54
Rok wydania 2017
http://atlashistorycznypomorza.pl/

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Klienci polecają również:
Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939
Szybki podgląd

Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939

40,00 zł

Stare panny, wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914...
Szybki podgląd

"Stare panny", wdowy i rozwiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914...

49,00 zł

Zbiorowość marynarzy w procesie zmian społecznych
Szybki podgląd

Zbiorowość marynarzy w procesie zmian społecznych

3,00 zł

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POMORZA ZACHODNIEGO, TOM XIV, Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszali
Szybki podgląd

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POMORZA ZACHODNIEGO, TOM XIV, Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszali

35,00 zł

Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim w dokumentach władz partyjnych z lat 1956-1970. Wybór źródeł
Szybki podgląd

Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim w dokumentach władz partyjnych z lat 1956-1970. Wybór źródeł

1,00 zł

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim
Szybki podgląd
80,00 zł 50,00 zł
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 35,00 zł
Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym
Szybki podgląd
55,00 zł 45,00 zł
Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
Szybki podgląd
65,00 zł 40,00 zł
Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik
Szybki podgląd
45,00 zł 30,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Na początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową... H. Kunstmann – J. Kulmowa Listy 1966–2009
Szybki podgląd
99,00 zł 59,00 zł
Nowy bank na rynku finansowym w Polsce. Uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Czytania. Szkice krytyczne o książkach
Szybki podgląd
38,00 zł 28,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 r. Tom II Demografia - społeczeństwo - gospodarka

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.