Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Gamifikacja atrakcji turystycznych z wykorzystaniem platformy emused.eu
Szybki podgląd
35,00 zł
Liturgia della fede civile. La controversia liparitana dai riformatori del Boun Gusto a...
Szybki podgląd
35,00 zł
Operator systemu dystrybucyjnego na współczesnym rynku elektroenergetycznym
Szybki podgląd
50,00 zł
Dialog i aktywizacja w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych studentów resocjalizacji
Szybki podgląd
50,00 zł
Heurystyka a heurystyki polityczne oraz zagadnienia pokrewne. Wstęp do problematyki
Szybki podgląd
50,00 zł
E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej
Szybki podgląd
50,00 zł
Zarządzanie programami foresight
Szybki podgląd
35,00 zł
Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych na ...
Szybki podgląd
45,00 zł
Palety ładunkowe. Teoretyczne i praktyczne wymiary eksploatacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Szybki podgląd
35,00 zł
Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji
Szybki podgląd
45,00 zł
Polecamy
Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej
Szybki podgląd
45,00 zł
Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914
Szybki podgląd
85,00 zł
Wizyty szefów państw w ramach wzajemnych stosunków Polski i Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym
Szybki podgląd
65,00 zł
Kobiety we współczesnej gospodarce
Szybki podgląd
38,00 zł
Liga Narodowa na Rusi 1890–1920. Fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich
Szybki podgląd
45,00 zł
Ewolucyjny system analizy danych. Zastosowania giełdowe
Szybki podgląd
50,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Erozja wydm pod wpływem spiętrzenia sztormowego Axel z 2017 roku na tle rozwoju polskiego wybrzeża

80,00 zł

Autor/Redaktor: Tomasz A. Łabuz
EAN: 9788379724420
ISBN/ISSN: 978-83-7972-442-0
Produkt niedostępny
Waga:1.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format:
Oprawa:
Język:

Zapytaj o produkt

Rok wydania 2021

Z powodu erozji wałowych wydm przednich w wielu miejscach nadbrzeże położone jest tylko do 3–4 m n.p.m., czyli do wysokości, do której współcześnie dochodzi napływ morza podczas spiętrzenia. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenach położonych wzdłuż nizin nadmorskich oraz depresji na Żuławach. W wyniku sztormowego podpiętrzenia wody w Bałtyku we wszystkich ujściach rzek i kanałów powstaje cofka. Woda napływająca do zbiorników i rzek podtapia terasy zalewowe, także współcześnie zagospodarowane przez osadnictwo tereny, które powinny być wyłączone z zabudowy: Karwieńskie Błota, Grzybowo, Kładno, Darłówko. W ciągu ostatnich lat postępuje szybki rozwój osadnictwa i turystyki na terenach zagrożonych erozją i podtopieniami. Z tego względu powstaje potrzeba wskazania aktualnych trendów zmian wybrzeża w kontekście wzrostu poziomu morza i powstawania spiętrzeń sztormowych, w tym ekstremalnych, jak sztorm Axel ze stycznia 2017 r. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono stosowaną metodykę oraz przestrzenny zakres prowadzonych badań terenowych. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę polskich wybrzeży mierzejewo-wydmowych, w tym rodzaje wydm, dynamikę, formy brzegu i ich genezę. W rozdziale trzecim omówiono najważniejsze spiętrzenia sztormowe z XIX i XX w., opierając się na publikacjach naukowych i wybranych materiałach archiwalnych. Scharakteryzowano również wszystkie spiętrzenia sztormowe z XXI w. na podstawie przeprowadzonych badań. Rozdział czwarty poświęcony jest opisowi spiętrzeń najnowszych, w tym największego w XXI w. – o nazwie Axel. W rozdziale piątym szczegółowo opisano skutki jego oddziaływania na polskie wybrzeże mierzejowo-wydmowe, a w szóstym przed[1]stawiono ich analizę. Rozdział siódmy zawiera charakterystykę wpływu spiętrzeń sztormowych, ich określonej częstości, wielkości od zmieniających się warunków klimatu na erozję polskiego wybrzeża. Przedstawiono w nim wpływ sztormów na rozwój form erozyjnych, na rozwój brzegu, w tym na wielkoskalowe zmiany brzegu oraz wielkość zmian wybrzeża w XXI w. Podano ponadto charakterystykę różnych skutków oddziaływania spiętrzeń sztormowych na wybrzeże, w tym działalność człowieka.


                                                                                                                  Ze wstępu


1. Cel badań, metody i obszar

1.1. Cel i obszar badań

1.2. Badania terenowe

1.3. Badania kameralne


2. Charakterystyka bałtyckiego wybrzeża mierzejowo-wydmowego w Polsce

2.1. Strefy i formy wybrzeża mierzejowo-wydmowego

2.1.1. Podział strefy brzegowej wybrzeża wydmowego

2.1.2. Formy wybrzeża wydmowego

2.1.2.1. Plaża

2.1.2.2. Wydma embrionalna na plaży górnej

2.1.2.3. Wydma przednia

2.1.2.4. Obniżenia między wydmami przednimi

2.1.2.5. Nadmorskie wydmy śródlądowe

2.2. Procesy, czynniki i uwarunkowania kształtujące wydmy nadmorskie

2.2.1. Naturalne

2.2.2. Antropogeniczne

2.3. Charakterystyka i lokalizacja wybrzeży mierzejowo-wydmowych na polskim wybrzeżu

2.3.1. Lokalizacja i powstanie wybrzeży mierzejowo-wydmowych

2.3.2. Geneza wybrzeży mierzejowo-wydmowych

2.3.3. Rodzaje wybrzeży wydmowych

2.3.3.1. Wybrzeże zbudowane z wałowych wydm przednich

2.3.3.2. Wybrzeże zbudowane z dawnych form śródlądowych


3. Historyczne i współczesne sztormy powodujące zniszczenia wybrzeża

południowego Bałtyku

3.1. Poziom morza i jego wahania

3.2. Charakterystyka rozwoju spiętrzeń sztormowych

3.3. Ekstremalne spiętrzenia sztormowe i ich skutki na polskim wybrzeżu

3.3.1. Spiętrzenia sztormowe do XIX wieku

3.3.2. Spiętrzenia sztormowe w XX wieku

3.3.2.1. Spiętrzenia sztormowe grudzień 1913–styczeń 1914

3.3.2.2. Spiętrzenie sztormowe luty 1942

3.3.2.3. Spiętrzenia sztormowe luty 1962

3.3.2.4. Spiętrzenia sztormowe październik–grudzień 1967 i styczeń 1968

3.3.2.5. Spiętrzenia sztormowe listopad–grudzień 1973

3.3.2.6. Spiętrzenia sztormowe styczeń 1976

3.3.2.7. Spiętrzenia sztormowe styczeń 1983

3.3.2.8. Spiętrzenia sztormowe listopad–grudzień 1988

3.3.2.9. Spiętrzenia sztormowe grudzień 1991–luty 1992

3.3.2.10.Spiętrzenia sztormowe styczeń–luty 1993

3.3.2.11. Spiętrzenie sztormowe 3–5 listopada 1995

3.3.3. Spiętrzenia sztormowe w XXI wieku w latach 2001–2019

3.3.3.1. Spiętrzenia sztormowe Janika listopad 2001

3.3.3.2. Spiętrzenia sztormowe styczeń–luty 2002

3.3.3.3. Spiętrzenia sztormowe grudzień 2003

3.3.3.4. Spiętrzenie sztormowe Pia 22–25 listopada 2004

3.3.3.5. Spiętrzenie sztormowe Britta 1–4 listopada 2006

3.3.3.6. Spiętrzenia sztormowe Kiryll styczeń 2007

3.3.3.7. Spiętrzenie sztormowe 12–16 października 2009

3.3.3.8. Spiętrzenia sztormowe Andrea 5–6 i 13–14 stycznia 2012

3.3.3.9. Spiętrzenie sztormowe Xavier 6–9 grudnia 2013

3.3.3.10. Spiętrzenia sztormowe Felix 3–5 stycznia i Ole 7–8 lutego 2015

3.3.3.11. Spiętrzenie sztormowe Axel 4–6 stycznia 2017

3.3.3.12.Spiętrzenie sztormowe Zeetje 1–3 stycznia 2019


4. Uwarunkowania hydrometeorologiczne spiętrzeń sztormowych sezonu

jesienno-zimowego 
2016/17, w tym ekstremalnego Axel

4.1. Spiętrzenia sztormowe z 2016 roku

4.1.1. Spiętrzenie sztormowe Angus 4–6 października 2016

4.1.2. Spiętrzenia sztormowe z listopada i grudnia 2016

4.1.3. Spiętrzenie sztormowe Barbara 27–28 grudnia 2016

4.2. Spiętrzenie sztormowe Axel 4–6 stycznia 2017

4.3. Uwarunkowania hydrometeorologiczne i skutki spiętrzeń z sezonu 2016/17

w największych miejscowościach nadmorskich


5. Erozja po sztormach 2016/17 na tle morfologii i współczesnej dynamiki

wybrzeży wydmowych

5.1. Mierzeja Wiślana

5.1.1. Geneza i budowa geologiczna

5.1.2. Główna część Mierzei Wiślanej

5.1.2.1. Rodzaje wydm i ich wiek

5.1.2.2. Morfodynamika

5.1.2.3. Typy brzegu

5.1.2.4. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.1.2.5. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.1.3. Wyspa Sobieszewska

5.1.3.1. Rozwój i dynamika brzegu w ujściu Wisły Śmiałej

5.1.3.2. Rozwój i dynamika brzegu w ujściu Przekopu Wisły

5.1.3.3. Ukształtowanie i morfodynamika

5.1.3.4. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.1.3.5. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.1.4. Górki Zachodnie–Gdańsk Stogi i Westerplatte

5.1.4.1. Rozwój i dynamika brzegu w ujściu Martwej Wisły

5.1.4.2. Charakterystyka brzegu pomiędzy ujściem Martwej Wisły i Wisły Śmiałej

5.1.4.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.2. Zachodnia i północna część Zatoki Gdańskiej

5.2.1. Wybrzeże wydmowe Gdańsk–Sopot

5.2.1.1. Geneza i budowa geologiczna

5.2.1.2. Ukształtowanie i morfodynamika

5.2.1.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.2.2. Mierzeja Rewska (Mechelinki–Rewa)

5.2.2.1. Geneza, ukształtowanie i morfodynamika

5.2.2.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.2.3. Delta Redy

5.2.3.1. Geneza, ukształtowanie i morfodynamika

5.2.3.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.3. Mierzeja Helska

5.3.1. Geneza i budowa geologiczna 132

5.3.2. Wydmy wałowe pod klifem we Władysławowie

5.3.2.1. Ukształtowanie i morfodynamika

5.3.2.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.3.3. Część zachodnia Władysławowo–Jastarnia

5.3.3.1. Ukształtowanie

5.3.3.2. Morfodynamika

5.3.3.3. Działania antropogeniczne ochrony brzegu

5.3.3.4. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.3.3.5. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.3.4. Część wschodnia Jurata–Hel

5.3.4.1. Ukształtowanie i rodzaje wydm

5.3.4.2. Morfodynamika

5.3.4.3. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.3.4.4. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.3.5. Wewnętrzna część brzegu mierzei i jej zmiany w latach 2016–2019

5.4. Mierzeja Karwieńska

5.4.1. Geneza i budowa geologiczna

5.4.2. Ukształtowanie i morfodynamika

5.4.3. Typy brzegu

5.4.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.5. Mierzeja Kaszubska

5.5.1. Geneza, budowa geologiczna i ukształtowanie

5.5.2. Morfodynamika

5.5.3. Typy brzegu

5.5.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Dębki–Białogóra (km 150–159)

5.5.5. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Białogóra–Lubiatowo (km 160–165)

5.5.6. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Lubiatowo–Osetnik/Stilo

(km 166–170)

5.5.7. Zmiany po sztormach w 2016/17 na zachód od Osetnika/Stilo (km 170–174) 

5.5.8. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.5.9. Przyczyny zmian dynamiki brzegu w czasie i wzdłuż mierzei

5.6. Mierzeja Sarbska

5.6.1. Geneza i budowa geologiczna

5.6.2. Ukształtowanie i morfodynamika

5.6.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 naturalnej części mierzei (km 175–180)

5.6.4. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.6.5. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża w Łebie

(km 181–183) i wpływ progów na erozję Mierzei Sarbskiej

5.7. Mierzeja Gardnieńsko-Łebska

5.7.1. Geneza i budowa geologiczna

5.7.2. Okresy rozwoju wydm

5.7.3. Ukształtowanie

5.7.4. Morfodynamika

5.7.5. Typy brzegu

5.7.6. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Łeba–Rąbka (km 184–188)

5.7.7. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Rąbka–Wydma Łącka (km 189–191)

5.7.8. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Wydma Łącka–Wydma Czołpińska

(km 192–204)

5.7.9. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Wydma Czołpińska–Rowy

(km 205–217)

5.7.10. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.8. Wybrzeże klifowe z wydmami na odcinku Rowy–Ustka

5.8.1. Budowa geologiczna i ukształtowanie

5.8.2. Morfodynamika i typy brzegu

5.8.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 niskiego zantropogenizowanego wybrzeża

w Rowach (km 218–220)

5.8.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 wybrzeża klifowego z osłoną wydm (km 225–228)

5.8.5. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża w Ustce

(km 231,5–233,5)

5.8.6. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.9. Mierzeja Wicka

5.9.1. Geneza, budowa geologiczna i ukształtowanie

5.9.2. Morfodynamika

5.9.3. Typy brzegu 210

5.9.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Ustka–Modlinek (km 234–239)

5.9.5. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Modlinek–Wicko–Jarosławiec

(km 240–254)

5.9.6. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.9.7. Zmiany dynamiki z powodu budowy wałów przeciwsztormowych w latach

2015–2019 

5.9.8. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża klifowego

w Jarosławcu (km 254–255)

5.10. Mierzeja Kopańska

5.10.1. Geneza i budowa geologiczna

5.10.2. Ukształtowanie i morfodynamika

5.10.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 właściwej części mierzei

5.10.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża w Darłówku

(km 269–270,2)

5.10.5. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.11. Wybrzeże mierzejowo-wydmowe Darłówko–Dąbki

5.11.1. Budowa, ukształtowanie i morfodynamika

5.11.2. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.11.3. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.12. Mierzeja Bukowska

5.12.1. Geneza i budowa geologiczna

5.12.2. Ukształtowanie i morfodynamika

5.12.3. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.12.4. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.13. Mierzeja Jamneńska

5.13.1. Geneza i budowa geologiczna

5.13.2. Ukształtowanie i morfodynamika

5.13.3. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.13.4. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.14. Niskie wybrzeże klifowo-wydmowe na odcinku Mielenko–Kołobrzeg

5.14.1. Budowa geologiczna i ukształtowanie

5.14.2. Morfodynamika, typy brzegu i obiekty hydrotechniczne

5.14.3. Erozja i ochrona brzegu w Kołobrzegu

5.14.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Mielenko–Ustronie Morskie

(km 301–320)

5.14.5. Zmiany po sztormach w 2016/17 na odcinku Sianożęty–Kołobrzeg

(km 321–330)

5.14.6. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża w Kołobrzegu

(km 330–334)

5.14.7. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.15. Wybrzeże mierzejowo-wydmowe Kołobrzeg–Dźwirzyno

5.15.1. Budowa geologiczna, ukształtowanie i morfodynamika

5.15.2. Zmiany po sztormach w 2016/17

5.15.3. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.16. Mierzeja jeziora Resko Przymorskie

5.16.1. Budowa geologiczna, ukształtowanie i morfodynamika

5.16.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 (km 364–350)

5.16.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża w Mrzeżynie

(km 350,5–352)

5.16.4. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.17. Wybrzeże mierzejowo-wydmowe Mrzeżyno–Pogorzelica i mierzeja jeziora Liwia Łuża

5.17.1. Budowa geologiczna, geneza, ukształtowanie i morfodynamika

5.17.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 odcinka Mrzeżyno–Pogorzelica (km 353–365)

5.17.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 zantropogenizowanego wybrzeża w Niechorzu

(km 366–368)

5.17.4. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.18. Wydmy Wybrzeża Trzebiatowskiego

5.18.1. Budowa geologiczna, ukształtowanie i morfodynamika

5.18.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 wybrzeża klifowego z osłoną wydm

5.18.3. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.19. Mierzeja Dziwnowska

5.19.1. Budowa geologiczna i ukształtowanie

5.19.2. Morfodynamika i ochrona brzegu

5.19.3. Zmiany po sztormach w 2016/17 wschodniej części mierzei Dziwnówek–Dziwnów

(km 385–391)

5.19.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 zachodniej części mierzei Dziwnów–

Międzywodzie (km 392–398)

5.19.5. Przebudowa wydm w latach 2018–2019

5.20. Wybrzeże klifowe z wydmą na wyspie Wolin

5.20.1. Budowa geologiczna, ukształtowanie i morfodynamika

5.20.2. Zmiany po sztormach w 2016/17 i 2018/19

5.21. Mierzeja Bramy Świny

5.21.1. Geneza i budowa geologiczna

5.21.2. Rodzaje wydm i ich wiek

5.21.3. Morfodynamika i wpływ antropogeniczny

5.21.4. Zmiany po sztormach w 2016/17 kosy wolińskiej (km 412–423)

5.21.5. Zmiany po sztormach w 2016/17 w obrębie portu LNG (km 424)

5.21.6. Zmiany po sztormach w 2016/17 kosy uznamskiej (km 424,5–428,2)

5.21.7. Zmiany po sztormach w 2016/17 zachodniej części kosy uznamskiej

(Świnoujście–Ahlbeck)

5.21.8. Przebudowa wydm w latach 2018–2019


6. Maksymalna erozja i straty spowodowane przez spiętrzenia z 2016/17,

w tym ekstremalne Axel

6.1. Wielkość erozji brzegu i nadbrzeży wydmowych

6.2. Miejsca rozwoju stożków spiętrzeń sztormowych

6.3. Zniszczenia infrastruktury i obiektów ochrony brzegu

6.3.1. Erozja refulatów

6.3.2. Uszkodzenia obiektów hydrotechnicznych

6.3.3. Uszkodzenia elementów infrastruktury użytkowej

6.4. Podtopienia lądu


7. Wpływ spiętrzeń sztormowych na morfodynamikę wybrzeża wydmowego

7.1. Czynniki i uwarunkowania naturalne abrazji

7.1.1. Czynniki hydrometeorologiczne

7.1.2. Uwarunkowania geologiczne i morfologiczne

7.2. Morfodynamika brzegu i nadbrzeża

7.2.1. Plaża i jej przekształcenia

7.2.2. Kształtowanie wydm

7.2.3. Stożki spiętrzeń sztormowych

7.2.4. Podtopienia obszarów nadmorskich

7.3. Znaczenie spiętrzeń sztormowych w rozwoju brzegu

7.4. Skutki spiętrzeń sztormowych

7.4.1. Skutki hydrologiczne

7.4.2. Skutki morfologiczne

7.4.3. Skutki ekologiczne

7.4.4. Skutki ekonomiczno-gospodarcze

7.4.5. Skutki społeczne

7.5. Podsumowanie: wielkość erozji wybrzeża polskiego po sztormach z XXI wieku

 

Wnioski

Załączniki

Literatura

Spisy rycin, tabel i załączników

Abstrakt

Abstract

Ilość stron 434
Rok wydania 2021

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Co my wiemy o NXXIiHL?
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Wirtualizacja organizacji
Szybki podgląd
80,00 zł 50,00 zł
Kobieta. W zwierciadle języka i kultury
Szybki podgląd
65,00 zł 45,00 zł
Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem metod hydroakustycznych
Szybki podgląd
90,00 zł 50,00 zł
Polskie badania nad starożytnym Egiptem do końca XIX wieku
Szybki podgląd
65,00 zł 45,00 zł
Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik
Szybki podgląd
45,00 zł 20,00 zł
Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett. Wstęp i Komentarz Marek Skwara
Szybki podgląd
68,00 zł 33,00 zł
Awangardysta w teatrze. Wileńskie teatralia Józefa Maślińskiego
Szybki podgląd
58,00 zł 40,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Erozja wydm pod wpływem spiętrzenia sztormowego Axel z 2017 roku na tle rozwoju polskiego wybrzeża

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.