Strona głównaEKONOMIAEfekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publ.
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia północno-wschodnie Tom I
Szybki podgląd
125,00 zł
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia południowo-zachodnie Tom II
Szybki podgląd
125,00 zł
II Rzeczypospolita. Historia i konteksty. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin...
Szybki podgląd
120,00 zł
Z dziejów polskiej przysięgi wojskowej
Szybki podgląd
49,00 zł
Prawne i ekonomiczno-finansowe determinanty realizacji zadań publicz. przez samorząd terytorialny...
Szybki podgląd
48,00 zł
Analiza finansowa i rynek kapitałowy
Szybki podgląd
75,00 zł
Znalezione pod łóżkiem. Joanna Kulmowa
Szybki podgląd
15,00 zł
Transcende te ipsum. O sztuce życia w listach prof. Zygmunta Mysłakowskiego i Joanny Kulmowej
Szybki podgląd
65,00 zł
Refleksje o lekcji wychowania fizycznego. Podręcznik akademicki
Szybki podgląd
45,00 zł
Nudges jako narzędzie behawioralne polityki publicznej i ich akceptowanie w Polsce
Szybki podgląd
50,00 zł
Polecamy
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia północno-wschodnie Tom I
Szybki podgląd
125,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia południowo-zachodnie Tom II
Szybki podgląd
125,00 zł
II Rzeczypospolita. Historia i konteksty. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin...
Szybki podgląd
120,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publ.

80,00 zł
EAN: 9788379725274
ISBN/ISSN: 978-83-7972-527-4
Produkt dostępny (63 )
Waga:0.60 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Kolor
Format
Oprawa
Język

Ilość:egz.

Rok wydania 2022

Przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są decyzje – zdarzenia korporacyjne – dotyczące spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. W pracy, wobec spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, będą stosowane zamiennie i domyślnie określenia takie jak np.: spółka, spółka akcyjna, spółka publiczna, spółka giełdowa, przedsiębiorstwo, firma, korporacja. 

We współczesnych przedsiębiorstwach istnieje rozdzielenie prawa własności od funkcji zarządzania, które skutkuje konfliktami agencyjnymi. Konsekwencją scedowania przez właścicieli spółek publicznych funkcji zarządzania na menedżerów jest występowanie asymetrii informacji w relacjach między kadrą zarządzającą i akcjonariuszami, akcjonariuszami mniejszościowymi i większościowymi, inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi oraz między spółką i pozostałymi interesariuszami. Istniejące zjawisko asymetrii informacji sprzyja występowaniu nadużyć o charakterze finansowym lub rynkowym praktykowanym przez strony mające szerszy dostęp do poufnych danych o firmie. 

Niniejsze opracowanie jest próbą kompleksowego spojrzenia na tematykę efektów sygnalizacji i reakcji akcjonariuszy na wybrane zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych. Przeprowadzony przegląd, analiza i synteza koncepcji teoretycznych i wyników badań powinny wnieść istotny wkład do literatury dotyczącej analiz empirycznych efektu bogactwa akcjonariuszy, teorii sygnalizacji oraz zjawiska asymetrii informacji. Prowadzone w pracy rozważania teoretyczne oraz dyskusja wyników empirycznych studiów powinny przyczynić się do systematyzacji i poszerzenia wiedzy na temat reakcji akcjonariuszy na wybrane zdarzenia korporacyjne. Ważnym rezultatem pracy jest także wskazanie luk badawczych w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Sama problematyka ma charakter wielowymiarowy, dotyczy to zarówno strony teoretycznej, jak i empirycznej i w związku z tym, że w literaturze polskiej jest nadal stosunkowo nowa, powinna być przedmiotem dalszych eksploracji. Może być ona tematem wielu naukowych dyskusji i rozważań nie tylko o charakterze teoretycznym, ale także i aplikacyjnym. Wiedza o tym, jak zdarzenia korporacyjne mogą w konkretnych warunkach wpływać na reakcję akcjonariuszy i ceny rynkowe akcji może być pomocna przy podejmowaniu decyzji o alokacji kapitału przez inwestorów na rynku kapitałowym, czy też przy podejmowaniu decyzji finansowych i kadrowych przez organy statutowe spółki. Ponadto może ona również stanowić podstawy do implementacji nowych rozwiązań legislacyjnych przez instytucje sprawujące nadzór finansowy na rynku kapitałowym.

 

                                                                                                                   Ze wstępu
Część I

Uwarunkowania, wybrane koncepcje teoretyczne, metodyka pomiaru

rynkowych efektów sygnalizacji

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych spółek publicznych

1.1. Cele i konflikty agencyjne współczesnych spółek publicznych

1.1.1. Agencyjne konflikty grup interesów

1.1.2. Cele przedsiębiorstwa z perspektywy docelowej grupy interesariuszy

1.1.3. Prowartościowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem – ewolucja zarządzania

przez wartość

1.2. Systemy ładu korporacyjnego

1.2.1. Uwarunkowania mechanizmów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych

1.2.2. Systemy ładu korporacyjnego i mechanizmy nadzoru właścicielskiego w teorii

i praktyce

1.2.2.1. Nadzór właścicielski w teorii

1.2.2.2. Systemy ładu korporacyjnego i mechanizmy nadzoru

właścicielskiego w praktyce

1.3. Przyczyny i obszary procesów konwergencji modeli ładu korporacyjnego

1.3.1. Niezależność członków rad nadzorczych (dyrektorów niezarządzających)

1.3.2. Komitety ds. audytu i wynagrodzeń

1.3.3. Rozdzielenie funkcji dyrektora generalnego (CEO) i przewodniczącego

rady dyrektorów

1.3.4. Opcjonalne modele organów statutowych

1.3.5. Przejrzystość informacyjna spółek


Rozdział 2. Następstwa regulacyjne i rynkowe zjawiska asymetrii informacji

2.1. Nadużycia rynkowe i działania podejmowane w celu minimalizowania zjawiska

asymetrii informacji

2.1.1. Okresy zamknięte i wymogi informacyjne o transakcjach insiderów

2.1.2. Dowody empiryczne istnienia zjawiska insider trading

2.1.3. Obowiązki informacyjne polskich spółek publicznych

2.2. Efekt sygnalizacji na efektywnym informacyjnie rynku kapitałowym

2.2.1. Efektywność informacyjna rynku

2.2.2. Efekty sygnalizacji – koncepcje teoretyczne i badania empiryczne

2.2.3. Behawioralne aspekty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne

2.3. Metody identyfikacji rynkowych konsekwencji zdarzeń korporacyjnych – analiza

zdarzeń

2.3.1. Nadzwyczajne stopy zwrotu jako mierniki rynkowej kreacji wartości

2.3.2. Nadzwyczajne wolumeny jako mierniki reakcji akcjonariuszy

2.3.3. Metody identyfikacji czynników kształtujących reakcję akcjonariuszy

 


Część II

Decyzje kadrowe. Zmiany na kluczowych stanowiskach w spółce a jej

wartość rynkowa


Wprowadzenie

 

Rozdział 3. Uwarunkowania, wewnętrzny ład korporacyjny a decyzje o zmianie

na kluczowych stanowiskach w spółkach publicznych

3.1. Pozycja dyrektora wykonawczego (prezesa) w świetle modeli ładu korporacyjnego

3.1.1. Model anglosaski

3.1.2. Modele kontynentalne

3.1.3. Model japoński

3.1.4. Zjawisko konwergencji

3.2. Wewnętrzny ład korporacyjny w spółkach publicznych na polskim rynku

kapitałowym

3.2.1. Rola i kompetencje zarządu

3.2.2. Rola i kompetencje rady nadzorczej

3.2.3. Rola i kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy

3.3. Charakterystyki liczbowe decyzji o zmianie na kluczowych stanowiskach w spółkach

publicznych

3.3.1. Zmiany na stanowisku dyrektora generalnego w spółkach

na amerykańskim rynku kapitałowym

3.3.2. Zmiany na stanowisku prezesa w spółkach publicznych na polskim rynku

kapitałowym


Rozdział 4. Decyzje o zmianie na kluczowych stanowiskach w spółce – koncepcje

teoretyczne

4.1. Decyzje o zmianie na kluczowych stanowiskach w teorii finansów

4.2. Decyzje o zmianie na kluczowych stanowiskach w teorii zarządzania

4.3. Decyzje o zmianie na kluczowych stanowiskach w świetle koncepcji teoretycznych

ładu korporacyjnego


Rozdział 5. Przegląd wyników badań empirycznych reakcji akcjonariuszy na decyzje

o zmianie na kluczowych stanowiskach w spółkach publicznych

5.1. Studium przypadku spółki Apple Inc.

5.2. Reakcja akcjonariuszy na zmianę na kluczowych stanowiskach w spółkach

publicznych w kontekście zaistniałych okoliczności

5.3. Czynniki kształtujące reakcję akcjonariuszy na zmianę na stanowisku

dyrektora generalnego

5.3.1. Cechy dyrektora generalnego

5.3.1.1. Pochodzenie sukcesora (wewnętrzny/zewnętrzny)

5.3.1.2. Doświadczenie sukcesora w sprawowaniu zarządu w spółce

5.3.1.3. Pochodzenie funkcjonalne sukcesora

5.3.1.4. Poziom wykształcenia sukcesora

5.3.1.5. Wiek sukcesora

5.3.1.6. Płeć sukcesora

5.3.1.7. Doświadczenie międzynarodowe sukcesora

5.3.2. Charakterystyka spółki

5.3.2.1. Kondycja finansowa spółki

5.3.2.2. Wielkość spółki

5.3.2.3. Struktura akcjonariatu – udział państwa i powiązania polityczne

5.3.3. Inne potencjalne czynniki reakcji akcjonariuszy

5.4. Reakcja akcjonariuszy na zmianę na stanowisku prezesa w polskich spółkach

kapitałowych

5.5. Czynniki reakcji akcjonariuszy na zmianę na stanowisku prezesa w polskich

spółkach kapitałowych

5.5.1. Cechy nowego prezesa

5.5.2. Kondycja finansowa spółki

5.5.3. Charakter zdarzenia (planowane/nieplanowane)

5.5.4. Struktura akcjonariatu – udział państwa

Podsumowanie

 


Część III

Decyzje dywidendowe a wartość rynkowa spółki

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 6. Formy, uwarunkowania i procedury redystrybucji zysków w spółkach 

publicznych

6.1. Formy redystrybucji zysku

6.1.1. Redystrybucja zysku w formie dywidendy

6.1.2. Wykup akcji i inne alternatywne formy redystrybucji zysku

6.2. Uwarunkowania polityki dywidendy

6.2.1. Systemy ładu korporacyjnego a decyzje o wypłacie dywidendy

6.2.2. Kondycja finansowa spółek, koniunktura rynku a skłonność spółek do wypłacania

dywidend

6.2.3. System podatkowy a decyzje o wypłacie dywidendy

6.3. Procedura wypłaty dywidendy w spółkach publicznych notowanych na GPW


Rozdział 7. Polityka dywidend w praktyce

7.1. Modele wypłat dywidend

7.2. Zjawisko wygładzania dywidend

7.3. Charakterystyki liczbowe redystrybucji zysków w spółkach publicznych

7.3.1. Podział zysku w spółkach publicznych na amerykańskim rynku kapitałowym

7.3.2. Wypłaty dywidend w spółkach publicznych na polskim rynku kapitałowym


Rozdział 8. Polityka dywidendy – koncepcje teoretyczne

8.1. Koncepcje teoretyczne oparte na preferencjach inwestorów

8.1.1. Teoria nieistotności dywidend

8.1.2. Teoria preferencji dywidendy

8.1.3. Teoria efektów podatkowych

8.1.4. Efekt klienteli

8.1.5. Cateringowa teoria polityki dywidend

8.2. Koncepcje nawiązujące do efektu sygnalizacji

8.2.1. Hipoteza zawartości informacyjnej dywidendy

8.2.2. Teoria dywidend oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa

8.2.3. Teoria hierarchii źródeł finansowania

8.3. Inne koncepcje dotyczące polityki dywidend


Rozdział 9. Przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na zmiany w wypłatach

dywidend w spółkach publicznych

9.1. Studium przypadku spółki Apple Inc.

9.2. Reakcja akcjonariuszy na decyzje dywidendowe w spółkach publicznych

ze względu na charakter zmiany wypłat

9.2.1. Inicjacja lub wznowienie a zaniechanie wypłaty dywidendy

9.2.2. Obniżenie a podwyższenie wartości dywidendy

9.2.3. Decyzje dywidendowe o tym samym kierunku zmian wypłaty dywidendy

9.2.4. Poogłoszeniowy dryf cen

9.2.5. Efekt klienteli

9.3. Czynniki kształtujące reakcję akcjonariuszy na decyzje dywidendowe

9.3.1. Koniunktura na rynku

9.3.2. Charakterystyka spółki

9.3.2.1. Możliwości inwestycyjne, perspektywy rozwoju

9.3.2.2. Wielkość spółki

9.3.2.3. Kondycja finansowa spółki

9.3.2.4. Struktura akcjonariatu

9.3.3. Stopa dywidendy

9.3.4. Inne determinanty reakcji rynkowej

9.4. Reakcja akcjonariuszy na decyzje dywidendowe na polskim rynku kapitałowym

9.4.1. Wypłata dywidendy

9.4.2. Inicjacja lub wznowienie wypłaty dywidendy

9.4.3. Wzrost, spadek dywidendy lub brak zmiany dywidendy

9.5. Czynniki reakcji akcjonariuszy na decyzje dywidendowe na polskim rynku

kapitałowym

9.5.1. Koniunktura na rynku

9.5.2. Charakterystyka spółki

9.5.2.1. Wielkość spółki

9.5.2.2. Kondycja finansowa i perspektywy rozwoju spółek

9.5.3. Mierniki poziomu wypłat dywidend

9.5.4. Inne czynniki wpływające na reakcję rynkową

Podsumowanie

 


Część IV

Zdarzenia w zakresie kontroli kapitałowej. Transakcje pakietowe a wartość

rynkowa spółki

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 10. Uwarunkowania decyzji o częściowym przejęciu kontroli w spółkach

publicznych

10.1. Drogi transferu kontroli w spółkach publicznych

10.2. Uwarunkowania transakcji pakietowych w funkcjonujących systemach ładu

korporacyjnego

10.2.1. Konflikty agencyjne między akcjonariuszami dominującymi i mniejszościowymi

10.2.2. Obowiązki informacyjne spółek na polskim rynku kapitałowym w zakresie zmian

w strukturze akcjonariatu

10.3. Ramy prawne zawierania transakcji pakietowych na GPW

10.4. Charakterystyki liczbowe transakcji blokowych na giełdach papierów wartościowych

10.4.1. Negocjowane transakcje blokowe na amerykańskich giełdach

10.4.2. Transakcje pakietowe na GPW


Rozdział 11. Transakcje blokowe – koncepcje teoretyczne

11.1. Efekt bogactwa akcjonariuszy

11.1.1. Hipoteza restrukturyzacji i poprawy sprawności działania

11.1.2. Hipoteza wywłaszczenia i czerpania korzyści z tytułu kontroli

11.2. Koncepcje motywów monitorowania spółek

11.3. Ograniczanie prywatnych korzyści z tytułu kontroli a charakterystyka spółki

11.4. Zawartość informacyjna transakcji blokowej

11.4.1. Cena rozliczenia transakcji

11.4.2. Sprzedaż i kupno bloku – strona inicjująca transakcję

11.4.3. Wielkość bloku

11.4.4. Strony transakcji

11.5. Inne koncepcje teoretyczne dotyczące transakcji blokowych


Rozdział 12. Przegląd wyników badań empirycznych reakcji akcjonariuszy na transakcje

blokowe w spółkach publicznych

12.1. Studium przypadku spółki Sfinks Polska SA

12.2. Reakcja akcjonariuszy na transakcje blokowe na rynkach kapitałowych

funkcjonujących w różnych modelach ładu korporacyjnego

12.2.1. Reakcja akcjonariuszy na rynkach funkcjonujących w modelach

anglo-amerykańskich

12.2.2. Reakcja akcjonariuszy na rynkach europejskich funkcjonujących w modelach

niemieckim, łacińskim oraz nordyckim

12.2.3. Reakcja akcjonariuszy na rynkach funkcjonujących w innych modelach ładu

korporacyjnego

12.3. Czynniki kształtujące reakcję akcjonariuszy na transakcje blokowe

12.3.1. Charakterystyka transakcji blokowej

12.3.1.1. Cena rozliczenia transakcji – nabycie i sprzedaż akcji

12.3.1.2. Wielkość bloku

12.3.1.3. Rodzaj inwestora nabywającego pakiet

12.3.2. Konsekwencje transakcji blokowej – przejęcie kontroli

12.3.3. Charakterystyka spółki

12.3.3.1. Wielkość spółki

12.3.3.2. Kondycja finansowa spółki

12.3.3.3. Struktura akcjonariatu

12.3.4. Inne determinanty reakcji akcjonariuszy

12.4. Reakcja akcjonariuszy na transakcje blokowe na polskim rynku kapitałowym

12.5. Czynniki reakcji akcjonariuszy na transakcje blokowe na polskim rynku

kapitałowym

12.5.1. Cena rozliczenia transakcji

12.5.2. Konsekwencje transakcji pakietowej – przejęcie kontroli

12.5.3. Strony transakcji

12.5.3.1. Rodzaj inwestora nabywającego pakiet akcji

12.5.3.2. Skarb Państwa jako strona sprzedająca pakiet akcji

12.5.3.3. Charakter transakcji (transgraniczna/krajowa)

12.5.4. Struktura akcjonariatu

12.5.5. Inne czynniki wpływające na reakcję akcjonariuszy

Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Spis rysunków, wykresów i tabel

Summary

 

Ilość stron 458
Rok wydania 2022

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w woj. zachodniopomorskim. Nakłady, determinanty..
Szybki podgląd
40,00 zł 32,00 zł
Wybrane zagadnienia z prognozowania
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 45,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publ.

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję