Strona głównaHUMANISTYKAWielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny
Nagrody i wyróżnienia

     

Koszyk
...jest pusty

Kategorie
Nowości
Matematyka dla pedagogów. Kształty
Szybki podgląd
55,00 zł
Koncepcje zysku w ekonomii i rachunkowości. Perspektywa MSR/MSSF
Szybki podgląd
55,00 zł
Kaukaz w relacji polskiego zesłańca – Antoniego Floriana Zielińskiego
Szybki podgląd
48,00 zł
Polski słownik asocjacyjny. Dwie dekady. Od bodźca do reakcji. Tom 1
Szybki podgląd
50,00 zł
Polski słownik asocjacyjny. Dwie dekady. Od reakcji do bodźca. Tom 2
Szybki podgląd
50,00 zł
Odpowiedzialność kontraktowa organizatora turystyki
Szybki podgląd
48,00 zł
Polityka równościowa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Szybki podgląd
60,00 zł
Marketing miast i regionów. Perspektywa produktowa
Szybki podgląd
59,00 zł
Kariery senatorskie rzymskich trybunów wojskowych w epoce Sewerów
Szybki podgląd
60,00 zł
Analiza finansowa i rynek kapitałowy
Szybki podgląd
75,00 zł
Polecamy
Odkryć to, co pozornie znane. Megality Pomorza Zachodniego
Szybki podgląd
60,00 zł
Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus (MtShemTob 1,17) Socjoretoryczna analiza Ewangelii
Szybki podgląd
60,00 zł
Polityka równościowa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Szybki podgląd
60,00 zł
Od świtu do zmierzchu. Cmentarze metropolii lwowskiej
Szybki podgląd
150,00 zł
Informacje
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane

Wielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny

35,00 zł
Autor/Redaktor: Piotr Wojdak
ISBN/ISSN: 978-83-7241-932-3
Produkt dostępny (12 )
Waga:0.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Format
Oprawa
Język

Ilość:egz.

Cała monografia dotyka zjawisk, które „nie powinny” istnieć z punktu widzenia idealnego systemu językowego, ale jednak istnieją, na pozór zaburzając go. […] Autor stara się o taki opis zjawiska wielorodzajowości, który nie będzie sprzeczny z ustaleniami poczynionymi na innych obszarach gramatyki. […] wykazuje głęboką świadomość metodologiczną i dobrą orientację w literaturze dotyczącej rodzaju gramatycznego, w różnych jego uwikłaniach, o których daje wyobrażenie spis treści. Można śmiało powiedzieć, że recenzowana praca stawia Piotra Wojdaka w szeregu najlepszych znawców problematyki rodzaju w polszczyźnie.      

Wartością publikacji jest omówienie w niej różnych zjawisk związanych z kategorią rodzaju oraz udokumentowanie i usystematyzowanie zjawiska wielorodzajowości w polszczyźnie w postaci obszernego słownika, który stanowi przeważającą część pracy. W rozprawie jest ponadto wiele trafnych obserwacji szczegółowych, a samo spojrzenie na rodzaj w polszczyźnie z perspektywy przyjętej przez autora będzie atrakcyjne dla czytelników zainteresowanych rodzajem i szerzej – gramatyką polską. […] Rozprawa jest w gruncie rzeczy monografią rodzaju gramatycznego w polszczyźnie, ukazanego z perspektywy zjawiska wielorodzajowości.

(z recenzji prof. Mirosława Bańki)

 

Autor zajął się problemem bardzo ciekawym i trudnym. […]Trzeba podkreślić, że dał wyraz wysokiej świadomości teoretycznej i dobrego oczytania w literaturze językoznawczej, głównie polskiej. […] Przedstawił różne koncepcje opisu systemu rodzajowego w języku polskim, a także – co jest szczególnie wartościowe – różne typy wahań rodzajowych w zbiorze rzeczowników polskich, które prowadzą do dyskusji, czy jakieś wystąpienia polskich słów uznać za należące do jednego leksemu, czy też kilku leksemów. I znalazł wyjście dobre: ostatecznie nie podejmuje takiej decyzji. Terminu leksem stara się w ogóle nie używać. […] Przedmiot swego zainteresowania Piotr Wojdak nazywa jednostką wielorodzajową. To swojego rodzaju konglomerat kilku leksemów mających sporą część form wspólnych lub regularnie zróżnicowanych i to samo znaczenie leksykalne. Trzeba powiedzieć, że jest to wartościowa i ciekawa konstrukcja myślowa.

(z recenzji prof. Zygmunta Saloniego)RNależy zaznaczyć, że rozróżnienie sekcji drugiej i trzeciej ma charakter umowny, gdyż ich zakresy tematyczne nie powinny być rozłączne,  ; tłumaczy się genetycznymi powiązaniami między wszystkimi publikacjami sekcji drugiej; jest umowne względne ma uzasadnienie genetyczne

sekcja trzecia stanowi zakresowe dopełnienie sekcji drugiej. Tylko sekcja trzecia zachowuje żywotność; osatnie publikacje z sekcji pierwszej i drugiej siegąją lat – odpowiednio – 2000 i 2005.

 

RNależy zaznaczyć, że rozdzielenie sekcji drugiej i trzeciej ma charakter umowny. Tłumaczy się genetycznymi powiązaniami między wszystkimi publikacjami sekcji drugiej; jest umowne względne ma uzasadnienie genetyczne

sekcja trzecia stanowi zakresowe dopełnienie sekcji drugiej, która również dotyka zagadnień morfosyntaktycznych. Tylko sekcja trzecia zachowuje żywotność; osatnie publikacje z sekcji pierwszej i drugiej siegąją lat – odpowiednio – 2000 i 2005.

 

RNależy zaznaczyć, że rozróżnienie sekcji drugiej i trzeciej, których zakresy tematycznie nie powinny być rozłączne,  ma charakter umowny; tłumaczy się genetycznymi powiązaniami między wszystkimi publikacjami sekcji drugiej; jest umowne względne ma uzasadnienie genetyczne

sekcja trzecia stanowi zakresowe dopełnienie sekcji drugiej.

 

Podjęto próbę interpretacji ilościowych stosunków między poszczególnymi grupami tematycznymi jako składnika językowego obrazu świata uczniów. Mimo znacznego udziału niemieckich wpływów leksykalnych zamierzenie to należy oceniać jako metodologicznie nieodpowiedzialne: wszak germanizmy i tak stanowią tylko niewielką część słownictwa slangu uczniowskiego, i to niekoniecznie reprezentatywną pod względem onomazjologicznym. Nawet największe grupy zapożyczeń z poszczególnych języków mają swoiste sprofilowanie tematyczne, które odbiega od „obrazu świata”, jaki wyłania się z proporcji  statystycznych panujących w całym systemie leksykalnym.

 

 

Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. Z rodzaju M1 alternacjami rodzajowymi i tak najbardziej wyróżnia się inny podrodzaj – „słaby”.

Formy niemęskoosobowe o znaczeniu metonimicznym (np. dzieło zamiast autora) lub metaforycznym (zwierzęcym) mogą występować także w B. lm. rzeczowników M1+M, a w pewnych potocznych konstrukcjach z przyimkiem są nawet obligatoryjne. Opis podstawowych opozycji rodzajowych w bierniku (głównie lp.) komplikuje się także przez partytywność. Tylko marginalny charakter ma różnica funkcjonalna między M3 i M2 wiązana z pojęciem wyznaczoności.

 

Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. W jednostkach wielorodzajowych zaciera się zresztą różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M, a podrodzaj – „słaby” – ma też nad pozostałymi zdecydowaną przewagę liczebną.

 

Rodzaj M1 podzielono na trzy podrodzaje ze względu na M. lm.: „mocny” (M1+M) – z dominującą formą m1, „słaby” (M1−M) – z jedyną (dominującą) formą −m1, „mieszany” (M1+/−M) – z formami m1 i −m1 o zbliżonym statusie. Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. Z rodzaju M1 alternacjami rodzajowymi i tak najbardziej wyróżnia się inny podrodzaj – „słaby”.

Formy niemęskoosobowe o znaczeniu metonimicznym (np. dzieło zamiast autora) lub metaforycznym (zwierzęcym) mogą występować także w B. lm. rzeczowników M1+M, a w pewnych potocznych konstrukcjach z przyimkiem są nawet obligatoryjne. Opis podstawowych opozycji rodzajowych w bierniku (głównie lp.) komplikuje się także przez partytywność. Tylko marginalny charakter ma różnica funkcjonalna między M3 i M2 wiązana z pojęciem wyznaczoności.

W jednostkach wielorodzajowych zaciera się różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M; wyodrębnić daje się tylko podrodzaj M1–M (słaby).

W relacjach alternacji rodzajowej zaciera się różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M .

W rodzaju M2 wyróżniono podrodzaj M2pers, który odznacza się brakiem łączliwości z liczebnikiem dwa, semantycznie (płciowo) uwarunkowaną łączliwością z liczebnikami zbiorowymi oraz – mniej regularnie – innymi drugorzędnymi cechami męskoosobowymi. Cechą podrodzaju M2pers, utrudniającą jego identyfikację, jest również niesamodzielność, czyli współtworzenie relacji dwurodzajowości: z F (np. biedota, dzieciaczyna, człowieczyna, dzierżymorda, fujara, gapa, glina, kanalia, klucha i, łajza, miernota, niunia, oferma, ofiara, papla, półsierota, sierota, szmaja, trąba, zawadiaka, znajda ii) lub z M1 (np. ork, dzieciak, przechrzta, sługa, służka, starowinka, szaławiła, tuzrżymorda).

Opis podstawowych opozycji rodzajowych w bierniku (głównie lp.) komplikuje się także przez partytywność. Tylko marginalny charakter ma różnica funkcjonalna między M3 i M2 wiązana z pojęciem wyznaczoności.

 

Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. W jednostkach wielorodzajowych zaciera się zresztą różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M, a podrodzaj – „słaby” – ma też nad pozostałymi zdecydowaną przewagę liczebną.

 

Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. Co więcej, w jednostkach wielorodzajowych zaciera się różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M, a trzeci podrodzaj – „słaby” – ma też nad pozostałymi zdecydowaną przewagę liczebną.

 

Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. Co więcej, w alternacjach rodzajowych zaciera się różnica między M1+M i M1+/–M, a M1−M ma i tak nad nimi zdecydowaną przewagę liczebną.

 

Rodzaj M1 podzielono na trzy podrodzaje ze względu na M. lm.: „mocny” (M1+M) – z dominującą formą m1, „słaby” (M1−M) – z jedyną (dominującą) formą −m1, „mieszany” (M1+/−M) – z formami m1 i −m1 o zbliżonym statusie. Rzeczowniki tego ostatniego podrodzaju same w sobie nie są jeszcze wielorodzajowe. Z rodzaju M1 alternacjami rodzajowymi i tak najbardziej wyróżnia się inny podrodzaj – „słaby”.

Formy niemęskoosobowe o znaczeniu metonimicznym (np. dzieło zamiast autora) lub metaforycznym (zwierzęcym) mogą występować także w B. lm. rzeczowników M1+M, a w pewnych potocznych konstrukcjach z przyimkiem są nawet obligatoryjne. Opis podstawowych opozycji rodzajowych w bierniku (głównie lp.) komplikuje się także przez partytywność. Tylko marginalny charakter ma różnica funkcjonalna między M3 i M2 wiązana z pojęciem wyznaczoności.

W jednostkach wielorodzajowych zaciera się różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M; wyodrębnić daje się tylko podrodzaj M1–M (słaby).

W relacjach alternacji rodzajowej zaciera się różnica między podrodzajami M1+M i M1+/–M .

W rodzaju M2 wyróżniono podrodzaj M2pers, który odznacza się brakiem łączliwości z liczebnikiem dwa, semantycznie (płciowo) uwarunkowaną łączliwością z liczebnikami zbiorowymi oraz – mniej regularnie – innymi drugorzędnymi cechami męskoosobowymi. Cechą podrodzaju M2pers, utrudniającą jego identyfikację, jest również niesamodzielność, czyli współtworzenie relacji dwurodzajowości: z F (np. biedota, dzieciaczyna, człowieczyna, dzierżymorda, fujara, gapa, glina, kanalia, klucha i, łajza, miernota, niunia, oferma, ofiara, papla, półsierota, sierota, szmaja, trąba, zawadiaka, znajda ii) lub z M1 (np. ork, dzieciak, przechrzta, sługa, służka, starowinka, szaławiła, tuzrżymorda).

Opis podstawowych opozycji rodzajowych w bierniku (głównie lp.) komplikuje się także przez partytywność. Tylko marginalny charakter ma różnica funkcjonalna między M3 i M2 wiązana z pojęciem wyznaczoności.

Ze względu na łączliwość lub brak łączliwości z liczebnikami zbiorowymi – traktowanymi tutaj jako leksemy odrębne w stosunku do liczebników głównych – można wyróżniać po dwa podrodzaje −M1 i N. Podziały te wykazują następujące korelacje semantyczne lub semantyczno-morfologiczne: podrodzaj zbiorowy –M1 oznacza niektóre przedmioty o budowie parzystej (więcej jednak pluraliów tantum o takim znaczeniu podlega kwantyfikacji za pomocą rzeczownika para); podrodzaj zbiorowy N przysługuje zaś przede wszystkim zakończonym na nazwom istot niedorosłych (także nazwom parzystych narządów ciała wśród neutrów). Rozróżnienie zbiorowego i niezbiorowego podrodzaju N jest dyskusyjne ze względu na fakt, że dla niektórych neutrów (innych niż nazwy istot niedorosłych) łączliwość z liczebnikami zbiorowymi – i to nawet tymi najniższymi – bywa nacechowana (archaiczna, por. np. imię). Poza rodzajami N i −M1 łączliwość z liczebnikami zbiorowymi jest albo całkowicie zdeterminowana funkcjonalnie (oznaczanie zbiorów płciowo mieszanych – w rodzaju M1, a także w alternujących ze sobą rodzajach F i M2pers, np. sierota), albo jest indywidualną cechą pojedynczych leksemów (F: płeć, ręka, pierś; M3: naród), poza tym tylko dla męskosobowych pluraliów tantum nie jest fakultatywna w stosunku do łączliwości z liczebnikami głównymi.

 

Ze względu na łączliwość lub brak łączliwości z liczebnikami zbiorowymi – traktowanymi tutaj jako leksemy odrębne w stosunku do liczebników głównych – można wyróżniać po dwa podrodzaje −M1 i N. W innych rodzajach łączliwość z liczebnikami zbiorowymi jest albo całkowicie zdeterminowana funkcjonalnie (oznaczanie zbiorów płciowo mieszanych – w rodzaju M1, a także w alternujących ze sobą rodzajach F i M2pers, np. sierota), albo jest indywidualną cechą pojedynczych leksemów (F: płeć, ręka, pierś; M3: naród), poza tym tylko dla męskosobowych pluraliów tantum nie jest fakultatywna w stosunku do łączliwości z liczebnikami głównymi.

 

 

Zakres wielorodzajowości zależy od klasyfikacji rodzajów rzeczownika. Jako podstawę do orzekania tego zjawiska przyjęto rozróżnienie pięciu klas dystrybucyjnych o wystarczających cechach dystynktywnych w niezleksykalizowanych związkach zgody biernikowej z przymiotnikiem (rodzaje podstawowe). Dodatkowo wyróżniono rodzaje wtórne jako klasy dystrybucyjne tych rzeczowników o niepełnym zakresie paradygmatu, dla których niemożliwe jest jednoznaczne określenie któregoś z rodzajów podstawowych (zwłaszcza niemęskoosobowe pluralia tantum).

Rzeczowniki, które z racji swej paradygmatycznej defektywności nie mogą być jednoznacznie zaliczone do żadnego z rodzajów podstawowych, lecz fragmentarycznie (na tyle, na ile istnieją) pasują do więcej niż jednego rodzaju podstawowego, wyznaczają rodzaje wtórne (najważniejszym z nich jest rodzaj niemęskoosobowy). Zrezygnowano z wyróżniania odrębnych rodzajów dla pluraliów tantum

[alternatywa wobec akapitu powyżej, wykorzystać, jeśli będzie dopisany akapit poniżej, o rodzajach typu p] Dodatkowo wyróżniono rodzaje wtórne jako klasy dystrybucyjne tych rzeczowników o niepełnym zakresie paradygmatu, dla których nie można jednoznacznie określić żadnego z pięciu rodzajów podstawowych (najważniejszym rodzajem wtórnym jest rodzaj niemęskoosobowy pluraliów tantum, np. sanie, wakacje; rzeczownikowi o szczątkowym paradygmacie ręku przysługuje rodzaj nieżeński, −F).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość stron 388
Rok wydania 2013

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Klienci polecają również:
Celownik rosyjski. Studium kognitywne
Szybki podgląd

Celownik rosyjski. Studium kognitywne

5,00 zł

Ukraińsko-polski słownik terminów lingwistycznych
Szybki podgląd

Ukraińsko-polski słownik terminów lingwistycznych

8,00 zł

Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim
Szybki podgląd

Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim

5,00 zł

Sprzedaż i marketing

                
        Dariusz Stawiński
           (91) 444 20 06 
    dariusz.stawinski@usz.edu.pl


       Magdalena Szarmach 
           (91) 444 20 09
magdalena.szarmach@usz.edu.pl

 

IBUK.PL

SWSW
Promocje
Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim
Szybki podgląd
75,00 zł 45,00 zł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w woj. zachodniopomorskim. Nakłady, determinanty..
Szybki podgląd
40,00 zł 32,00 zł
Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015
Szybki podgląd
78,75 zł 49,00 zł
Wybrane zagadnienia z prognozowania
Szybki podgląd
45,00 zł 33,00 zł
Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa
Szybki podgląd
52,00 zł 39,00 zł
Autor

Inne produkty

Bestsellery
Powiadomienia

Wielorodzajowość wśród rzeczowników współczesnej polszczyzny

Znajdziesz nas:
Znajdziesz nas:
sklep internetowy Kontakt z nami
Newsletter
Odmowa Zarządzaj cookies Akceptuję wszystko
Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl
Akceptuję